Ubezpieczenia wędkarzy

Ubezpieczenia wędkarzy

Okręg PZW Szczecin zawarł umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Szczecinie dotyczące ubezpieczenia wędkarzy od nieszczęśliwych wypadków.

  • Ubezpieczeniu podlegają wszyscy członkowie Okręgu PZW w Szczecinie opłacający aktualną składkę członkowska.
    Podstawą stwierdzenia ubezpieczenia jest legitymacja członkowska PZW z aktualnymi opłatami.
  • Ubezpieczenie obejmuje wypadki podczas indywidualnego wędkowania oraz uczestnictwa
    w imprezach i zawodach wędkarskich.