Odstępstwa od zasad zawartych w RAPR na wodach Okręgu PZW w Szczecinie

ODSTĘPSTWA OD ZASAD ZAWARTYCH

W REGULAMINIE AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

OBOWIĄZUJĄCE NA WODACH OKRĘGU PZW W SZCZECINIE – OD 2018 ROKU.

 1. Pstrąg potokowy – wymiary ochronne: do 35 cm oraz powyżej 50 cm
 2. Lipień ­- wymiar ochronny do 35 cm.
 3. Limit ilościowy pstrąga potokowego i lipienia łącznie 2 sztuki.
 4. Zakaz zabierania pstrąga potokowego, troci wędrownej i lipienia złowionych na przynęty roślinne i zwierzęce.
 5. Całkowity zakaz zabierania z łowiska łososia.
 6. Na wszystkich wodach Okręgu PZW w Szczecinie wprowadza się obowiązek wypuszczania z powrotem do wody ryb podhaczonych poza obrębem głowy określonym przez linie pokryw skrzelowych.
 7. Wprowadza się obowiązującą w całym Okręgu – ogólną definicję metody kłusowniczej – tak zwanego „SZARPAKA”„SZARPAK”: kłusownicza metoda połowu wędką (spinningiem) powodująca kaleczenie zewnętrznej powłoki ryb,  polegająca na stałym – energicznym podrywaniu i opuszczaniu wędziska z przymocowaną linką główną (żyłka lub plecionka), na której zamocowana jest kotwica lub haczyk oraz obciążenie. 
 8. Wymiar ochronny płoci 15 cm – obowiązuje wyłącznie na jeziorach: Czarnogłowy Duże i Średnie.
 9. Obowiązuje górny wymiar ochronny karpia – powyżej 70 cm. Za wyjątkiem następujących wód: wszystkie rzeki, j. Chociwel (Starzyc) gmina Chociwel, j. Głębokie gmina Szczecin, j. Czarnogłowy Duże (gmina Przybiernów), j. Morzycko gmina Moryń, j. Nowogardzkie gmina Nowogard, j. Węgorzyno gmina Węgorzyno, j. Zajezierze gmina Węgorzyno, zb. Lisowo gmina Płoty, zb. Rejowice gmina Płoty, zb. Sicina gmina Pyrzyce.
 10. Na niektórych wodach Okręgu PZW w Szczecinie obowiązują górne ochronne wymiary dla następujących ryb:
  a) szczupak – powyżej 90 cm,
  b) sandacz powyżej 80 cm,
  c) okoń – powyżej 35 cm
  Górne wymiary ochronne dla szczupaka, sandacza i okonia obowiązują w następujących jeziorach i zbiornikach zaporowych: j. Chociwel (Starzyc), j. Czarne Duże /gmina Kozielice/, Zb. Lisowo, j. Morzycko /gmina Moryń/, j. Nowogardzkie, j. Ostrowiec, j. Piaski /gmina Wolin/,  j. Portowe (z kanałami Regaliczka i Rybnym), j. Przybiernowskie, Zb. Rejowice, Zb. Sicina, j. Sierakowo (Sierakowskie) /gmina Suchań/, j. Węgorzyńskie, j. Zajezierze /gmina Węgorzyno/,
 11. Zakaz spinningowania na rzece Świniec od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 12. Na jeziorze Węgorzyno (gmina Węgorzyno) – zakaz połowu ze środków pływających od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 13. Na jeziorach: J. Białe (Kiczarowo), J. Bliźniaki i Łyse (jeziora w gminie Stargard Szczeciński) oraz : j. Storkowskie (Strokowskie) Dolne, j. Storkowskie (Strokowskie) Górne /jeziora w gminie Węgorzyno) obowiązuje zakaz połowów ze środków pływających.
 14. Na zbiorniku SICINA w Pyrzycach obowiązują dodatkowe zakazy:
  a) zakaz wchodzenia i wędkowania z wyspy,
  b) zakaz brodzenia na całym zbiorniku Sicina,
  c) KARP – wymiar ochronny do 40 cm.
 15. Na wszystkich jeziorach, kanałach (nie dotyczy kanałów obwodu rybackiego rzeki Odry Nr 5), stawach i zbiornikach zaporowych będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Szczecinie obowiązują następujące zakazy w okresie
  od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku:
  – Zakaz połowu ryb metodą SPINNINGOWĄ.
  – Zakaz połowu ryb metodą TROLLINGOWĄ.
  – Zakaz połowu ryb metodą MUCHOWĄ.
  – Zakaz połowu na żywą i martwą rybkę (na tzw. „żywca”).
 16. Na jeziorach: J. Piaseczno /Gmina Kozielice/ oraz J. Dłużyńskie (Bukowe) /Gmina Kozielice/ – wprowadza się dodatkowe ograniczenia. (Zgodnie z zarządzeniem RDOŚ w Szczecinie z dnia 29.04.2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dziczy Las PLH320060. Zarządzenie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2014, poz. 1919).
  a) Ograniczenie zanęcania do zanęty naturalnej,
  b) Lokalizowanie stanowisk wędkarskich w sposób niepowodujący niszczenia roślinności,
  c) Zachowanie szczególnej dbałości o czystość strefy brzegowej i dno zbiornika.
 17. Na wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. „wody górskie”) – zakaz połowu ryb ze wszystkich środków pływających (łodzie, pontony, itp.):
  a) Na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. „wody górskie”),
  b) Na Rzece Inie (całej),
  c) Na Rzece Redze – z wyłączeniem od zakazu:
  – Odcinka rzeki Regi: od ujścia rzeki Piaskowej do elektrowni wodnej Rejowice (wyłączenie  od zakazu obowiązuje włącznie ze  zbiornikami zaporowymi Lisowo i Rejowice),
  – Odcinka rzeki Regi: od Stacji pomp  WŁODARKA I – do mostu drogowego w Mrzeżynie.
 18. Wyłącznie w obwodzie rybackim rzeki Odra Nr 5 (pełna informacja o wodach obwodu rybackiego Nr 5: pzwszczecin.com (UWAGA – do obwodu rybackiego rzeki Odry Nr 5 nie wlicza się: jezioro Portowe, Kanał Rybny, Kanał Regaliczka) OBOWIĄZUJE:
  a) SANDACZ – wymiar ochronny do 45 cm  (dotyczy wyłącznie obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5).
  b) – okres ochronny sandacza od 1 marca do 31 maja (dotyczy wyłącznie obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5).
  c) SZCZUPAK – wymiar ochronny do 45 cm  (dotyczy wyłącznie obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5).
  d) Zakaz dociążania zestawu spinningowego dodatkowym obciążeniem powyżej 20g /cały rok/. Zakaz nie dotyczy tzw. metody DROP SHOT.
  Metoda spinningowa DROP SHOT polega na trwałym i bezpośrednim  zamocowaniu haczyka z jednym ostrzem i przynętą do żyłki lub plecionki głównej oraz zamocowanym trwale obciążeniem na końcu zestawu. (Przy tej metodzie nie ma tzw. „bocznego troku”).
  e)
  w okresie od 1 marca do 30 kwietnia /każdego roku/ w całym obwodzie rybackim Odry Nr 5 obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb metodami: SPINNINGOWĄ oraz TROLLINGOWĄ (pełna informacja o wodach obwodu rybackiego Nr 5:   pzwszczecin.com
  (UWAGA – do obwodu rybackiego rzeki Odry Nr 5 nie wlicza się: jezioro Portowe, Kanał Rybny, Kanał Regaliczka)
 19. Na wodach krainy pstrąga i lipienia („wody górskie”) zakaz posiadania i używania OSĘKI.
 20. Na odcinkach „złów i wypuść” –  wody krainy pstrąga i lipienia („wody górskie”) obowiązek posiadania podbieraka.
 21. Na wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. górskich – patrz tabela) obowiązują również odstępstwa od zasad zawartych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb – opisane szczegółowo w informatorze dotyczącym tych wód.