Obręby ochronne

OBRĘBY OCHRONNE
UTWORZONE NA WODACH OKRĘGU PZW W SZCZECINIE
ROZPORZĄDZIENIAMI WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

I. Obręby ochronne utworzone na wodach obwodu rybackiego rzeki Odry nr 5.

W niżej wymienionych obszarach obowiązuje całkowity zakaz połowu
od 1 stycznia do 15 maja!

Lp.

Wyszczególnienie wód

Opis miejsca

Przestrzeń ochronna

1.

Odra Zachodnia

2 km w górę od Przekopu Klucz-Ustowo (Skośnica)

2000m

2.

Międzyodrze

2 rozlewiska na północ od autostrady

całe

3.

Międzyodrze

Kanał Obnica na południe od śluzy przy Przekopie Klucz-Ustowo

400 m

4.

Odra Wschodnia

Kanał Klucki na zachódod m. Szczecin-Klucz

Na całej długości

5.

Regalica

Kanał Cegielinka na zachód od m. Szczecin-Zdroje

Na całej długości

II. Obręby ochronne utworzone na wodach obwodu rybackiego Jeziora Lisowo (zbiornika zaporowego Lisowo) na rzece Rega nr 2

Lp.

Opis miejsca

Gmina

Okres ochronny

1.

Od jazu stałego w m. Gryfice do mostu betonowego.GryficeCałoroczny zakaz wędkowania.

2.

Przy urządzeniach śluzy piętrzącej w Trzebiatowie.TrzebiatówZakaz wędkowania od 01.05 do 30.07 i od 01.09. do 15.02.

3.

Odcinek od Stacji pomp Mrzeżyno III do mostu drogowego w Mrzeżynie.TrzebiatówZakaz wędkowania od 20.03 do 31. 05.

III. W obwodzie rybackim Liwia Łuża obowiązuje plan ochrony rezerwatu przyrody. Rozporządzenie Nr 28/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.06.2008r.

Do odwołania – w obwodzie rybackim Liwia Łuża dopuszcza się połów ryb wyłącznie na kanałach dopływowych i odpływowych jeziora (poza granicami rezerwatu).


 

Poniżej mapa poglądowa: Odcinek od Stacji pomp Mrzeżyno III do mostu drogowego w Mrzeżynie.  Gmina Trzebiatów. Zakaz wędkowania od 20.03 do 31. 05.

mapa-mrzezyno