Zestawienie zarybień 2018

WIOSENNE ZARYBIENIA WÓD UŻYTKOWANYCH PRZEZ NASZ OKRĘG PZW W SZCZECINIE

SIELAWA (wylęg) :

W dniu 13 marca 2018 roku Okręg Nasz przeprowadził zarybienie wód Jeziora Zajezierze wylęgiem sielawy, w ilości (800 000 szt.).

Materiał zarybieniowy przygotowany do transportu.

Wylęg sielawy.

Jezioro Zajezierze

Jezioro Zajezierze

 

Jezioro Morzycko

Zarybienie Jezioro Morzycko, wylęgiem sielawy ( 2 000 000 szt.), wykonano w dniu 22 marca 2018 roku.

Materiał zarybieniowy sielawy przygotowany do załadunku.

Zarybienie wylęgiem sielawy

SIEJA WĘDROWNA (wylęg)

W dniu 23 lutego do wód obwodu rybackiego rzeki Odra nr 5, wypuszczono wylęg siei wędrownej w ilości 400 000 szt.

Zarybienie wylęgiem siei wędrownej rzeki Odry

Rzeka Odra

Wylęg siei wędrownej

BOLEŃ (wylęg żerujący)

Zarybienie wylęgiem żerującym bolenia przeprowadzono w dniu 20 marca 2018. Łącznie wpuszczono do rzeki Odry 800 000 szt.

Zarybienie rzeki Odry wylęgiem żerującym bolenia pod nadzorem Inspektora RZGW w Szczecinie.