Rzeki, zbiorniki, kanały

Typ wody:   RZEKI  /niektóre z odcinków są  górskie/  

Lp. 

Nazwa

Składniki obwodu rybackiego

1

Rzeka
Odra obwód
nr 5

Obwód rybacki obejmuje wody:
1) kanałów polderu nr 3 pomiędzy autostradą Szczecin – Kołbaskowo a Szosą Poznańską z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy”.
2) Kanału Leśny (Odyniec), Kanału Skośnica, Kanału Obnica, Kanału Kurowski;
3) Kanału „Przekop Parnicki” do wschodniej krawędzi mostu Portowego wraz z krótkim kanałem łączącym go z rzeką Odra;
4) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na autostradzie Szczecin – Kołbaskowo położonego w 25,4 km do północnej krawędzi mostu drogowego na Trasie Zamkowej w Szczecinie położonego w 36,5 km;
5) rzeki Odra Wschodnia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na autostradzie Szczecin – Kołbaskowo położonego w 728 km do północnej krawędzi mostu Cłowego położonego w 737,8 km;”;
6) Kanału Klucz, Kanału Cegielinka.UWAGA:  Do obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5  nie  wlicza się : jezioro Portowe, Kanał  Rybny  i  Kanał  Regaliczka.

2

Rzeka
Słubia obwód
nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Słubia na odcinku od osi jazu w rejonie Kopalni Kruszyw „Skotnica” do podłużnej osi mostu drogowego w  miejscowości Stare Łysogórki.

3

Rzeka
Tywa obwód
nr 8

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Tywa na odcinku od osi jazu w miejscowości Trzaski do podłużnej osi mostu drogowego Gryfino – Chojna, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.

4

Rzeka
Płonia obwód
nr 5

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Płonia na odcinku od Jeziora Klasztorne do północnej krawędzi mostu przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie – wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów, z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody „Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego.

5

Rzeka
Łarpia obwód
nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody cieków: Gręziniec, Skolwinka, Łarpia, Grzybnica oraz Dopływ z polderu Policko.
Granicę obwodu stanowi granica  między śródlądowymi wodami powierzchniowymi, a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego na rzece Łarpia.

6

Rzeka
Ina obwód nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ina na odcinku od bifurkacji rzeki Pęzinka z rzeką Ina do osi jazu w miejscowości Recz – z wyłączeniem wód obiektu stawowego „Bytowo – Rybaki”.

7

Rzeka
Ina obwód nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ina na odcinku od osi jazu w miejscowości Recz do jej ujścia do rzeki Odra, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego na Kanale Bród w obrębie ewidencyjnym Bród oraz wód obiektu stawowego na Kanale Słutowo (Dopływ z Reczu) w rejonie miejscowości Recz – Wielgoszcz.

8

Rzeka
Stobnica obwód nr 2

1) Rzeki Stobnica na odcinku 50 metrów od jej wypływu z  Jeziora Stobno (Stawiń) do jej ujścia do rzeki Ina , wraz z wodami jej dopływu nie stanowiącego oddzielnego obwodu.
2) rzeki Wardynka na odcinku od ujścia do niej cieku z Jeziora Rzecko do połączenia z rzeką Stobnica

9

Rzeka
Krępa obwód
nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Krępa na odcinku od źródeł do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi pomiędzy nią, a rzeką Odra wraz z wodami jej dopływów.

10

Rzeka
Gunica obwód nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Gunica na odcinku od granicy rezerwatu przyrody „Świdwie” do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi – wraz z wodami jej dopływów.

11

Rzeka
Gowienica obwód nr 1

1) Rzeki Stepnica na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego w miejscowości Maciejewo do jej ujścia do rzeki Gowienica;
2) rzeki Gowienica na odcinku od źródeł do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi;
– wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.

12

Rzeka
Wołczenica obwód nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wołczenica od źródeł do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.

13

Rzeka
Świniec obwód nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Świniec na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na trasie Chrząstowo-Trzebieszewo do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.

14

Rzeka
Świniec obwód nr 2

1) Rzeki Stuchowska Struga na odcinku od źródeł do połączenia z rzeką Świniec, wraz z wodami jej dopływów;
2) rzeki Świniec od połączenia z rzeką Wołcza oraz rzeką Stuchowska Struga do podłużnej osi mostu drogowego Chrząstowo-Trzebieszewo.

15

Rzeka
Niemica obwód nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Niemica na odcinku od Jeziora Okonie (Golczewo) do jej ujścia do rzeki Świniec wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.

16

Rzeka
Rega obwód
nr 2

1) Jeziora Lisowo (zbiornika zaporowego Likowo);
2) rzeki Ukleja na odcinku od ujścia do niej rzeki Dobrzenica do Jeziora Lisowo (zbiornika zaporowego Likowo);
3) Jeziora (zbiornika zaporowego) Rejowice;
4) rzeki Rekowa od ujścia do niej rzeki Dąbrówka;
5) rzeki Gardominka na odcinku od źródeł do jej ujścia do Jeziora (zbiornika zaporowego) Rejowice;
6) rzeki Mołstowa na odcinku od źródeł do jej ujścia do rzeki Rega;
7) rzeki Rega od osi jazu w miejscowości Prusinowo do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi;
– wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód obiektu stawowego w rejonie miejscowości Bonin, zlokalizowanego na Kanale Bonin.

17

Rzeka
Piaskowa obwód nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Piaskowa na odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora Piaski do jej ujścia do rzeki Rega, wraz z wodami jej dopływów – z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego na rzece Wilkowa w rejonie miejscowości Malinie.

 

  Typ wody:   ZBIORNIKI ZAPOROWE  powyżej 20 ha

Lp.

 Nazwa

 Pow. ( ha )

 Gmina

1.

Zbiornik Rejowice

177,0

Gryfice

2.

Zbiornik Lisowo

75,0

Płoty

3.

Zbiornik Sicina I

30,8

Pyrzyce

 

   Typ wody:   KANAŁY 

 

Lp.

 

Nazwa

 

Gmina

1.

Kanał Gąsierzyński obejmuje wody Kanałów: Gąsierzyński, Piaskowy, Świętowicki, Kopicki, Żarnowski, Czarnociński, Śmięć, Okrężny, Łączyna oraz Skoszewski.

Stepnica