Cieki wodne w obwodach dostępne dla wędkarzy

Uzupełnienie dostępności wód na obwodach rybackich o cieki wodne będące ich składnikiem.

Okręg PZW w Szczecinie informuje, że od 2018 roku członkowie Naszego Okręgu, posiadający opłacone składki na bieżący rok, mogą wędkować na wymienionych ciekach wodnych będących składnikiem jeziorowych obwodów rybackich:

Do rejestru połowu ryb wpisujemy numer danego jeziora, do którego przynależy ciek wodny.

 1. Obwód rybacki Jeziora Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie) na rzece Rurzyca – nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody:

 1. a) Dzierżawa jezior:
 • Jeziora Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie),
 • Jeziora Klasztorne.
 1. b) Uzupełniono o ciek:
 • rzeki Rurzyca na odcinku od źródeł do Jeziora Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie).

 

 1. Obwód rybacki Jeziora Kiełbicze na rzece Struga Marwicka – nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

 1. a) Dzierżawa jezior:
 • Jeziora Kiełbicze,
 • Jeziora Lubicz,
 • Jeziora Lipienko,
 • Jeziora Marzykowo (Marzkowo);
 1. b) Uzupełniono o ciek:
 • wody ich dopływów oraz kanałów i cieków łączących te jeziora ze sobą i z rzeką Struga Marwicka;
 • rzeki Struga Marwicka od źródeł do ujścia do rzeki Odra z wyłączeniem wód obiektu stawowego „Dębogóra”.

 

 1. Obwód rybacki Jeziora Myśliborskie Wielkie na rzece Myśliborska Struga (Myśliborka) – nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

 1. a) Dzierżawa jezior:
 • Jeziora Myśliborskie Wielkie,
 • Jeziora Małomyśliborskie (Myśliborskie Małe);
 1. b) Uzupełniono o ciek:
 • rzeki Myśliborska Struga (Myśliborka) od źródeł do jej ujścia do Zalewu Szczecińskiego wraz z wodami jej dopływu.

 

 1. Obwód rybacki Jeziora Karpino na rzece Karpinka – nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

 1. a) Dzierżawa jezioro:
 • Jeziora Karpino.
 1. b) Uzupełniono o ciek:

rzeki Karpinka, od źródeł do jej ujścia do Zalewu Szczecińskiego, wraz z wodami jej dopływu.

 

 1. Obwód rybacki Jeziora Nowogardzkie (Nowogardno) na rzece Dąbrzyca – nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

 1. a) Dzierżawa jezioro:
 • Jeziora Nowogardzkie (Nowogardno).
 1. b) Uzupełniono o ciek:
 • rzeki Dąbrzyca na całej długości, wraz z wodami jej dopływu.

 

 1. Obwód rybacki Jeziora Przybiernowskie (Przybiernów) na rzece Struga Przybiernowska (Wola Struga) – nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

 1. a) Dzierżawa jeziora:
 • Jeziora Przybiernowskie (Przybiernów).
 1. b) Uzupełniono o ciek:
 • rzeki Struga Przybiernowska (Wola Struga) na całej jej długości wraz z wodami jej dopływu.

 

 

 1. Obwód rybacki Jeziora Kołomąć (Kołomąckie) na rzece Wołcza – nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

 1. a) Dzierżawa jezior:
 • Jeziora Kołomąć (Kołomąckie),
 • Jeziora Rybokarty.
 1. b) Uzupełniono o ciek:
 • rzeki Wołcza na odcinku od źródeł do połączenia z rzeką Świniec – wraz z wodami ich dopływów – z wyłączeniem wód dopływu ze Świeszewa w granicach rezerwatu przyrody „Golczewskie Uroczysko”.

 

 1. Obwód rybacki Jeziora Strokowskie Dolne (Czarne Dolne) na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Węgorzyno – nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

 1. a) Dzierżawa jezior:
 • Jeziora Strokowskie Dolne (Czarne Dolne),
 • Jeziora Strokowskie Górne (Czarne Średnie).
 1. b) Uzupełniono o ciek:
 • ciek łączący te jeziora i uchodzący do Jeziora Węgorzyno – z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego w rejonie miejscowości Węgorzyno na cieku łączącym Jezioro Węgorzyno (Węgorzyńskie) z Jeziorem Strokowskie Górne (Czarne Średnie).

 

 1. Obwód rybacki Jeziora Głębokie na Kanale Radowo-Strzemiele (Dopływ z Strzmieli, rzeka Mielnica) – nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

 1. a) Dzierżawa jezior:
 • Jeziora Głębokie,
 • Jeziora Biały Zdrój (Strzemiele).
 1. b) Uzupełniono o ciek:
 • Kanału Radowo-Strzemiele (Dopływu z Strzmieli, rzeka Mielnica) na całej jej długości.

 

 1. Obwód rybacki Jeziora Karwowo na cieku Dopływ z jeziora Karwowo uchodzącym do rzeki Rega – nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

 1. a) Dzierżawa jeziora:
 • Jeziora Karwowo.
 1. b) Uzupełniono o ciek:
 • wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Karwowo łączącego to jezioro z rzeką Rega.

 

 1. Obwód rybacki Jeziora Piaski na rzece Piaskowa – nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

 1. a) Dzierżawa jeziora:
 • Jeziora Piaski.
 1. b) Uzupełniono o ciek:
 • wody rzeki Piaskowa na odcinku 50 metrów od jej wypływu z Jeziora Piaski.

 

 1. Obwód rybacki Jeziora Łabuń na rzece Rekowa – nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

 1. a) Dzierżawa jeziora:
 • Jeziora Łabuń.
 1. b) Uzupełniono o ciek:
 • rzeki Rekowa na odcinku od źródeł do ujścia do niej rzeki Dąbrówka, wraz z wodami jej dopływów.

 

 1. Obwód rybacki Jeziora Trzygłowskie na cieku Dopływ z jeziora Trzygłowskiego uchodzącym do rzeki Gardominka – nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

 1. a) Dzierżawa jezior:
 • Jeziora Trzygłowskie I,
 • Jeziora Trzygłowskie II.
 1. b) Uzupełniono o ciek:
 • wraz z wody cieku Dopływ z jeziora Trzygłowskiego łączącego te jeziora z rzeką Gardominka.