OLIMPIADA EKOLOGICZNO-WĘDKARSKA Szczecin 2015

W dniu 20.11.2015 r. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie – Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa – odbyła się Wojewódzka Olimpiada Ekologiczno-Wędkarska.

Wspólne przedsięwzięcie Zarządu Okręgu PZW Szczecin, Rady ds. Młodzieży oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przyciągnęło uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.

Głównym celem dwuetapowej Olimpiady było propagowanie ekologii i wędkarstwa.

Tematyka dotyczyła biologii ryb, środowiska wodnego i zasad etyki wędkarskiej.

więcej