Zarybienie jeziora Nowogardzkiego narybkiem szczupaka

21 października br. z inicjatywy burmistrza Nowogardu Roberta Czapli zostało zorganizowane niecodzienne zarybianie jeziora Nowogardzkiego. Zarybienie odbyło się z aktywnym udziałem dzieci i młodzieży z przedszkoli oraz szkół. Ważnym elementem całej akcji były pogadanki ekologiczne – w tym także z udziałem burmistrza jako prelegenta.

W uroczystości uczestniczyli również m. inn.: prof. Stanisław Podsiadłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Edward Paszkiewicz.

Do jeziora wpuszczono ok. pół tony narybku szczupaka.

Pierwszą  rybę do jeziora wypuścił burmistrz, a następnie dzieci wypuszczały ryby nadając każdej jakieś imię. Każde dziecko otrzymało dyplom z podziękowaniem za obecność i udział w wypuszczaniu ryb do jeziora.

więcej