Składki i opłaty

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 149 ZG PZW
z dnia 17 września 2016 r.

TABELA  SKŁADEK  ROCZNYCH   2017  rok
na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach
Okręgu Szczecińskiego

 

 1. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2017

Uchwalone przez Zarząd Główny PZW w Warszawie – Uchwałą Nr 149 z dnia 17.09.2016r.

 

1.       Składka członkowska  86 zł

2.       Składka członkowska  ulgowa  50%

·      młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

·      członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

·      mężczyźni od 65 roku życia

·      kobiety od 60 roku życia

 

 

 

 

 

43 zł

3.       Składka członkowska  ulgowa  75%

·      członkowie uczestnicy do lat 16

·      członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 

 

22 zł

4.       Wpisowe

·      członka zwyczajnego PZW

·      członka uczestnika PZW do 16 lat

 

25 zł

12 zł

 

5.       Legitymacja  członkowska

5 zł

 

 Uwaga:

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 ===================================================================================================================

 

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 149 ZG PZW
z dnia  17 września  2016 r.

 ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2017 R.

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

 

 

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Okręgu Nr  171/2016r. z dnia 10.10.2016r.

 

 1. TABELA SKŁADEK na 2017 rok
  na zagospodarowanie i ochronę wód, obowiązujących na wodach
  Okręgu PZW w  Szczecinie


 RODZAJ SKŁADKI NIZINNA GÓRSKA
 1.NIEPEŁNA NIZINNA NORMALNA (z brzegu + spinning)129 zł—-
 2.NIEPEŁNA GÓRSKA  NORMALNA (z brzegu + spinning) – obejmuje również wody NIZINNE—-146 zł

 

 3.

NIEPEŁNA NIZINNA  na jedno wybrane jezioro z brzegu + spinning. Skarbnik obok znaczka wpisuje nazwę jeziora oraz jego nr z wykazu wód.

 

88 zł

 

—-

 4.NIEPEŁNA NIZINNA ULGOWA (z brzegu + spinning)72 zł—-
 5.NIEPEŁNA GÓRSKA ULGOWA   (z brzegu + spinning)   – obejmuje również wody NIZINNE—-89 zł
 6.

NIEPEŁNA Uczestnik do 16 lat

(+  łódź**)

20 zł
7.PEŁNA.    Złota Odznaka z Wieńcami                            (Wody górskie i nizinne   +  łódź** i trolling)0 zł
8. PEŁNA. Składka dla wyróżniających się strażników SSR  (Wody górskie i nizinne  +   łódź** i trolling)20 zł
9.UZUPEŁNIAJĄCA Składka na wędkowanie z ŁODZI**   55 zł
10. UZUPEŁNIAJĄCA.         Składka na TROLLING 120 zł
11.NIEPEŁNA. NIZINNA     (z brzegu, łódź** i trolling)   294 zł—-
12.

PEŁNA. GÓRSKA i NIZINNA składka:

( +  łódź** i trolling)

      —-311 zł

 

** Łódź – wędkowanie z łodzi na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek (szczegóły

w zezwoleniach na 2017r,)

 

UWAGA! W legitymacji członkowskiej muszą być wklejone znaczki PZW ze składką członkowską oraz odpowiednimi składkami uprawniającymi do wędkowania.

Odstępstwa od tej zasady:

 1. Wpis dokonany w legitymacji członkowskiej w Biurze Okręgu w Szczecinie dla Członków Honorowych PZW (zastępuje znaczek składki członkowskiej i inne znaczki składek),
 2. Zezwolenie specjalne. (Obowiązuje wklejony znaczek składki członkowskiej na dany rok oraz odrębne zezwolenie specjalne – zastępujące inne znaczki składek).
 3. Zezwolenie specjalne – DUPLIKAT SKŁADEK – wydawany na podstawie listy składek osobom, które utraciły legitymacje członkowskie z wykupionymi wcześniej składkami.
 4. Brak wklejonych znaczków składek lub zastąpienie znaczka odręcznym wpisem (za wyjątkiem odstępstw opisanych powyżej) – będzie traktowane jak brak wykupionych składek PZW.

 

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Okręgu Nr 171/2016 r. z dnia 10.10.2016r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
w składce na zagospodarowanie i ochronę wód na 2017 rok
w Okręgu PZW w Szczecinie.

 

 1. Prawo do ulgi w składce (nizinnej, górskiej) mają osoby, które:
 • w danym roku kończą – kobiety 60 lat i mężczyźni 65 lat /po okazaniu Karty Wędkarskiej/ – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Ulga ze względu na wiek

System ulg określony ze względu na wiek stosuje się w ciągu całego roku w którym będzie ukończony  określony wiek. 

 • odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami /po wykupieniu składki członkowskiej ulgowej (22 zł) i okazaniu wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia/,
 • odznaczeni odznaką PZW złotą i srebrną /po wykupieniu składki członkowskiej ulgowej (43 zł) i okazaniu wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia/ – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Odznaka PZW złota lub Odznaka PZW srebrna
 • młodzież 16 – 24 lat ucząca się i studenci /po okazaniu legitymacji uczniowskiej lub studenckiej/ – przy znaku obowiązuje wpis skarbnika: Ulga – MS
 • emeryci i renciści których dochód nie przekracza 1400 zł brutto (1.176 zł netto) /po okazaniu aktualnego odcinka renty lub emerytury – przy znaczku ulgowym skarbnik wpisuje adnotację: „niski dochód”/.

 

 1. Członek Honorowy zwolniony jest z opłat okręgowych /na podstawie wpisu do legitymacji PZW /przez Biuro Okręgu PZW Szczecin/.

 

 1. Członek UCZESTNIK do 16 lat wykupujący opłatę roczną w naszym Okręgu – może w ramach tej opłaty wędkować na wodach wszystkich Okręgów w całej Polsce, w ramach Uchwały Zarządu Głównego PZW w Warszawie.

 

 1. Wędkarz korzystający z prawa do ulgi lub zwolnienia jest zobowiązany do posiadania przy sobie (w celu przedstawienia do kontroli nad wodą) zaświadczenia uprawniającego do korzystania z konkretnej ulgi np.:

 

 1. legitymację uczniowską lub studencką,
 2. „odcinek” renty lub emerytury /z okresu wykupienia znaków ulgowych/,

 

 1. Wędkarz korzystający z prawa do zwolnienia (członek honorowy) lub ulgi:
 2. ze względu na wiek,
 3. ze względu na niski dochód,
 4. odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami,
 5. odznaczeni odznaką PZW złotą i srebrną,

Musi również posiadać odpowiedni wpis w legitymacji członkowskiej

 

 1. Posiadanie ulgowych znaków bez odpowiednich uprawnień do ulg będzie traktowane jak brak wykupionych składek PZW.

 

 

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr  171/2016r. z dnia 10.10.2016r.

 

 • TABELA SKŁADEK  OKRESOWYCH na 2017 rok

na zagospodarowanie i ochronę wód, obowiązujących na wodach Okręgu PZW w Szczecinie

(Zezwolenie okresowe ważne  w roku wykupienia. Wyjątek – zezwolenie wykupione na rozpoczęcie wędkowanie od  końca roku kalendarzowego zachowuje ważność na określony zezwoleniem okres roku następnego)

 

PŁATNE  NA  KONTO  PZW  SZCZECIN  35 1240 3813 1111 0000 4375 6719

 

 Dla  CZŁONKÓW  PZW
osoba która wykupiła składkę członkowską na bieżący rok kalendarzowy

 

ZEZWOLENIA OKRESOWE

 

NIZINNE

 

GÓRSKIE (zawiera nizinne)

1. 1 dzień – 2 wędki z brzegu lub spinning20 zł25 zł
2. 1 dzień – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling30  zł 35 zł
3.  3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning31 zł 42 zł
4.  3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling41 zł 52 zł
5. 7 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning45 zł 57 zł
6. 7 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling55 zł67 zł
7. 14 dni  – 2 wędki z brzegu lub spinning56 zł 69 zł
8. 14 dni  – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling66 zł 80 zł

 

Dla  NIEZRZESZONYCH  i  CUDZOZIEMCÓW

osoba która posiada kartę wędkarką/* ale nie wykupiła składki członkowskiej PZW                                     na bieżący rok kalendarzowy tj. od 01.01.-31.12.b.r.

 

ZEZWOLENIA OKRESOWE

 

NIZINNE

 

GÓRSKIE

(zawiera nizinne)

1nc.1 dzień – 2 wędki z brzegu lub spinning33 zł43 zł
2nc.1 dzień – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling46 zł58 zł
3nc.3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning51 zł61 zł
4nc.3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling65 zł76 zł
5nc.7 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning70 zł88 zł
   6nc.7 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling84 zł     101 zł
   7nc.14 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning89 zł    106 zł
8nc.14 dni  – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling     104 zł    119 zł
9nc.1 miesiąc – 2 wędki z brzegu lub spinning     140 zł     150 zł
 10nc.1 miesiąc – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling     175 zł     185 zł
 11nc.3 miesiące – 2 wędki z brzegu lub spinning     200 zł    215 zł
3 miesiące – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling     250 zł    300 zł

 

*   Karta wędkarska – z obowiązku jej posiadania zwolniona jest młodzież do 14 lat oraz  cudzoziemcy  przebywający  w  Polsce  czasowo.

** Łódź – wędkowanie z łodzi na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek (szczegóły w zezwoleniach na 2017 r,)