Opłaty Okresowe 2017

 Załącznik nr 2
do Uchwały Nr  171/2016r. z dnia 10.10.2016r.

 

TABELA  OPŁAT  OKRESOWYCH na 2017 rok
na zagospodarowanie i ochronę wód, obowiązujących na wodach Okręgu PZW w Szczecinie

 (Zezwolenie okresowe ważne  w roku wykupienia. Wyjątek – zezwolenie wykupione na rozpoczęcie wędkowanie od  końca roku kalendarzowego zachowuje ważność na określony zezwoleniem okres roku następnego)

 

PŁATNE  NA  KONTO  PZW  SZCZECIN  35 1240 3813 1111 0000 4375 6719

 

 

Dla  CZŁONKÓW  PZW

osoba która wykupiła składkę członkowską na bieżący rok kalendarzowy

 

ZEZWOLENIA OKRESOWE

 

NIZINNE

 

GÓRSKIE (zawiera nizinne)

1. 1 dzień – 2 wędki z brzegu lub spinning20 zł25 zł
2. 1 dzień – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling30  zł 35 zł
3.  3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning31 zł 42 zł
4.  3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling41 zł 52 zł
5. 7 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning45 zł 57 zł
6. 7 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling55 zł67 zł
7. 14 dni  – 2 wędki z brzegu lub spinning56 zł 69 zł
8. 14 dni  – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling66 zł 80 zł

 

Dla  NIEZRZESZONYCH  i  CUDZOZIEMCÓW

osoba która posiada kartę wędkarką/* ale nie wykupiła składki członkowskiej PZW                                     na bieżący rok kalendarzowy tj. od 01.01.-31.12.b.r.

 

ZEZWOLENIA OKRESOWE

 

NIZINNE

 

GÓRSKIE

(zawiera nizinne)

1nc.1 dzień – 2 wędki z brzegu lub spinning33 zł43 zł
2nc.1 dzień – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling46 zł58 zł
3nc.3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning51 zł61 zł
4nc.3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling65 zł76 zł
5nc.7 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning70 zł88 zł
   6nc.7 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling84 zł     101 zł
   7nc.14 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning89 zł    106 zł
8nc.14 dni  – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling     104 zł    119 zł
9nc.1 miesiąc – 2 wędki z brzegu lub spinning     140 zł     150 zł
 10nc.1 miesiąc – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling     175 zł     185 zł
 11nc.3 miesiące – 2 wędki z brzegu lub spinning     200 zł    215 zł
3 miesiące – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/** + trolling     250 zł    300 zł

 

*   Karta wędkarska – z obowiązku jej posiadania zwolniona jest młodzież do 14 lat oraz  cudzoziemcy  przebywający  w  Polsce  czasowo.

** Łódź – wędkowanie z łodzi na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków rzek (szczegóły w zezwoleniach na 2017 r,)