Podstawowe informacje o Okręgu PZW w Szczecinie

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

Okręg PZW w Szczecinie działa w granicach administracyjnych dawnego województwa szczecińskiego. Na koniec 2014 roku liczył ponad 15 tysięcy członków zrzeszonych w 67 Kołach Wędkarskich. Gospodarujemy na prawie 6 tysiącach hektarów wód, głównie na podstawie umów z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 3.897 ha to jeziora, 1.441 ha rzeki, 283 ha zbiorniki zaporowe. Użytkujemy 8 rzek zaliczanych do krainy pstrąga i lipienia (tzw. wody górskie). Na kolejnych 1.625 ha jezior nasi wędkarze mogą łowić bez ponoszenia dodatkowych opłat – na podstawie umów jakie Okręg zawarł z prywatnymi dzierżawcami. Podpisaliśmy również umowy o współpracy z Okręgami PZW w: Częstochowie, Jeleniej Górze, Katowicach, Koszalinie, Legnicy, Łodzi, Pile (Okręg Nadnotecki), Sieradzu, Słupsku, Wałbrzychu, Wrocławiu i Zielonej Górze. W ramach porozumienia możemy łowić na wodach tych Okręgów po zapłaceniu ulgowej składki na ochronę i zagospodarowanie wód – obowiązującej w Okręgu, w którym mamy zamiar wędkować.

Gospodarka rybacko – wędkarska

Zarybienia

W naszych wodach znajduje się wiele cennych gatunków ryb takich jak łosoś, troć, certa, pstrąg, lipień, jaź, kleń, miętus i inne. Bierzemy udział w restytucji ginących gatunków ryb.

W 2014r. zarybiliśmy nasze wody na kwotę ok. 1 mln 400 tys. zł . – w tym na kwotę ok. 850 tys. zł z produkcji własnej w Ośrodku Hodowlano Zarybieniowym /wylęgarnia + stawy/ w Goleniowie. Zarybienia finansowane z zewnątrz na kwotę ok. 440 tys. zł., zarybiania z zakupu ok. 140 tys. zł.

 

Ośrodek Hodowlano Zarybieniowy w Goleniowie

Większość materiału zarybieniowego Okręg PZW w Szczecinie uzyskuje z własnego Ośrodka Hodowlano Zarybieniowego w Goleniowie. W skład Ośrodka wchodzą stawy odrostowe oraz wylęgarnia ryb.

Wylęgarnia

Wylęgarnia wyposażona jest w 96 aparatów Kalifornijskich (inkubacja /rozwój/ ikry i podchów do wylęgu żerującego), 94 słoje Weissa (utrzymywanie ikry w warunkach korzystnych do wylęgu), 14 basenów do podchowu wylęgu. Ośrodek zajmuje się produkcją wylęgu i narybku letniego 20 gatunków ryb, takich jak: troć wędrowna, łosoś, pstrąg potokowy, lipień, sielawa, sieja, sieja wędrowna, sandacz, szczupak, sum, miętus, certa, jaź, kleń, boleń, jelec, karp, karaś pospolity, lin oraz węgorz (podchów).

Stawy do podchowu ryb w Goleniowie

Stawy Ośrodka w Goleniowie mają powierzchnię ok. 19 ha, co pozwala na kontynuowanie procesu produkcyjnego w celu uzyskania starszego materiału zarybieniowego. Potencjał hodowlany stawów obliczony jest na ok. 13 ton narybku różnych sortymentów. Obecnie produkujemy narybek letni, jesienny i kroczek: lina, karpia, szczupaka, sandacza, suma, karasia pospolitego, certy, siei, jazia, bolenia.

Plany inwestycyjne (wylęgarnia)

W najbliższym okresie, planuje się modernizację obiektu wylęgarniczo – zarybieniowego w Goleniowie. Pozwoli to na zwiększenie liczby produkowanych gatunków we wszystkich sortymentach oraz ich ilości. Planowana rozbudowa Ośrodka przyczyni się do skuteczniejszego realizowania programu mającego na celu zwiększenie bioróżnorodności w wodach Okręgu.

Współpraca z naukowcami

Okręg PZW w Szczecinie, a zwłaszcza Ośrodek w Goleniowie łączy stała współpraca z zakładami naukowymi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w zakresu produkcji materiału zarybieniowego. Okręg PZW w Szczecinie bierze czynny udział w programach restytucji takich gatunków ryb jak łosoś atlantycki,  troć wędrowna i certa. PZW jako dzierżawca większości rzek, na których występowały zagrożone wyginięciem gatunki znacznie przyczynił się do powrotu na poprzednio zajmowane obszary łososia atlantyckiego i certy. Było to możliwe poprzez pomoc w pozyskiwaniu tarlaków, inkubację ikry i zarybienia. Obecnie wprowadza się do systemu rzek: Regi i Odry narybek łososia, troci i certy, co przyczynia się do odbudowy stad tych wędrownych ryb.

Ochrona Wód

Społeczna Straż Rybacka

Okręg PZW w Szczecinie organizuje i koordynuje działania Społecznej Straży Rybackiej liczącej 289 strażników, skupionych w 9-ciu Komendach Powiatowych. W oparciu o Społeczną Straż Rybacką Okręg PZW chroni wody śródlądowe przed kłusownikami, walczy z zanieczyszczeniami wód i degradacją środowiska. SSR powoływana jest Uchwałami Rady Powiatu, a prowadzona jest i w większości finansowana przez PZW. W roku 2014 SSR przeprowadziła 1570 działań kontrolnych, kontrolując 11 628 osób. Ujawniono 163 nieprawidłowości. 549 spraw skierowano do organów ścigania, 149 spraw zakończono w drodze postępowania mandatowego, 889 sprawców upomniano. Wyjęto z wody 221 sieci kłusowniczych, zatrzymano 2 zespoły kłusujące agregatami prądotwórczymi, zarekwirowano 4 środki pływające oraz 165 wędek. Odzyskano 717 sztuk ryb o łącznej wadze 400 kg. Większość ryb wróciła do wody.

Działalność edukacyjno-wychowawcza

Praca z młodzieżą

Działalność edukacyjno-wychowawcza to kolejna dziedzina wpisana do celów statutowych PZW. Okręg oraz działające w nim koła zobowiązane są do prowadzenia, rozwijania i doskonalenia pracy szkoleniowo – wychowawczej w środowisku dzieci i młodzieży. Okręg organizuje i finansuje pracę z dziećmi i młodzieżą, tworzy sekcje i szkółki młodzieżowe. Prowadzimy konkursy i akcje edukacyjno – wędkarskie w tym zawody. Powołano m.in. w tym celu Radę ds. Młodzieży. Rada ds. Młodzieży wspomaga finansowo i merytorycznie działalność Kół pracujących z młodzieżą, stara się stworzyć warunki do pozyskiwania większej ilości uczestników PZW (młodzież do lat 16).

Wędkarstwo amatorskie (rekreacyjne)

Wędkarstwo jest najbardziej masowym hobby w Polsce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich członków – Okręg PZW w Szczecinie stawia do dyspozycji wędkarzy prawie 6 tysięcy hektarów wód. Zainteresowani wędkarstwem mieszkańcy wszystkich powiatów naszego Okręgu znajdą na mapie wód PZW atrakcyjne rzeki i jeziora. Wędkarze ze Szczecina i okolic mają do dyspozycji znane w całej Polsce łowiska na Rzece Odrze i Międzyodrzu:

1. Kanały pomiędzy autostradą Szczecin – Kołbaskowo, a Szosą Poznańską z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy”.
2. Kanały: Leśny (Odyniec), Kanał Skośnica, Kanał Obnica, Kanał Kurowski;
3. Kanał „Przekop Parnicki” do wschodniej krawędzi mostu Portowego wraz z krótkim kanałem łączącym go z rzeką Odra;
4. Rzeka Odra Zachodnia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na autostradzie Szczecin – Kołbaskowo do północnej krawędzi mostu drogowego na Trasie Zamkowej w Szczecinie;
5. Rzeka Odra Wschodnia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na autostradzie Szczecin – Kołbaskowo do północnej krawędzi mostu Cłowego;
6. Kanał Klucz, Kanał Cegielinka.

7. Jezioro Portowe, Kanał  Rybny  i  Kanał  Regaliczka.

Stawiamy również do dyspozycji amatorom wędkowania –  szczecińskie Jezioro Głębokie.

W Pyrzycach dla wszystkich wędkarzy udostępniamy ciekawe łowisko SICINA. Na tym rozlewisku wybudowaliśmy 85 pomostów (w tym 4 pomosty dla osób niepełnosprawnych). Łowisko wyposażone jest w zaplecze rekreacyjno-turystyczne (zadaszone wiaty z ławami i stołami, miejsca na ogniska). Ta duża inwestycja możliwa była dzięki naszemu członkostwu w Lokalnej Grupie Rybackiej „Sieja” i pozyskanym funduszom europejskim z programu PO RYBY 2007-2013.

Wędkarstwo sportowe

Wędkarstwo to rekreacja i wypoczynek ale także dyscyplina sportowa uprawiana w wielu krajach na całym świecie. Okręg PZW w Szczecinie prowadzi również działalność sportową, organizując zawody rangi mistrzostw Okręgu. Wiele imprez sportowych odbywa się także w Kołach i Klubach Wędkarskich. Większość Kół od wielu lat organizuje po kilkanaście imprez sportowych rocznie, z frekwencją po kilkudziesięciu zawodników. W zawodach ogólnopolskich nasi zawodnicy osiągają dobre wyniki głównie w dyscyplinie morskiej i spinningowej. Jesteśmy członkiem Międzynarodowych organizacji sportu wędkarskiego.