Łosoś czy troć?

Łosoś czy troć?

Rafał Pender, Adam Tański
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

[slideonline id=40534]