Ankieta

DRODZY WĘDKARZE!

We współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadzimy badania ankietowe pt. „Cechy osobowościowe, uwarunkowania psychospołeczne oraz system motywacyjny osób uprawiających rekreację wędkarską”. Badanie to służy wyłącznie celom naukowym, w tym bliższemu poznaniu wędkarstwa jako formy rekreacji i zjawiska społecznego.

Ankietę można wypełnić klikając w ten link:

https://forms.gle/MPCSdyZZ5oJZvEm28

Serdecznie zapraszamy wszystkich wędkarzy do wypełnienia arkusza.