Kłusownicy złapani na gorącym uczynku

29 marca 2019r. w godzinach nocnych na Jeziorze Portowym w Szczecinie strażnicy Społecznej Straży Rybackiej Szczecin ujęli na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy nie będąc uprawnionym do rybactwa używali narzędzi rybackich.

Na miejsce zdarzenia zostaw wezwany patrol policji, mężczyźni zostali przewiezieni do KP Dąbie, a łódź oraz narzędzia rybackie zabezpieczone .
Za ten występek zgodnie z Ustawą o Rybactwie Śródlądowym grozi:
(…)” Dla osób które :
nie będąc uprawnionym do rybactwa albo osobą poławiającą na jego rzecz, poławia ryby rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi,
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości, na koszt skazanego.
3. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:
1) na rzecz pokrzywdzonego:
a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub
b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb;
2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa. (…) ”

Rafał Jurkowski
Komendant Społecznej Straży Rybackiej
Powiatu Szczecin