OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SPŁAWIKOWE – ELIMINACJE DO GPP NA ROK 2020

KOMUNIKAT

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH
ELIMINACJE DO GRAND PRIX POLSKI NA 2020 ROK

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie uprzejmie informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 2-5 maja 2019r.:

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SPŁAWIKOWE – ELIMINACJE DO GPP NA ROK 2020.

Zawody rozegrane zostaną w trzech turach w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej, w kategorii: senior, kobieta i młodzież U-25 zgodnie z obowiązującymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego cz II.2. Prawo startu mają pełne drużyny Okręgów i Klubów wędkarskich (3 seniorów, kobieta, młodzież U25) oraz zawodnicy indywidualni.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać legitymację z opłaconymi składkami PZW na rok 2019.

W czasie zawodów do punktacji zaliczane będą ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. z późn. zm. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

Zawody zorganizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora tj. puchary, medale, upominki, obsługa sędziowska, zabezpieczenie terenu zawodów. Koszt uczestnictwa (startowe) wynosi 490zł  od zawodnika (kwota zawiera podatek VAT).

STARTOWE PROSIMY PRZEKAZAĆ NA KONTO WRAZ Z IMIENNYM ZGŁOSZENIEM W TERMINIE DO 16.04.2019r.- NA ZAŁĄCZONYM DRUKU. PROSIMY RÓWNIĘŻ O PODANIE NA KARTACH ZGŁOSZENIOWYCH DANYCH DO FAKTURY. PO WYZNACZONYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Konto: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin

BANK PEKAO S.A. KONTO NR 35 1240 3813 1111 0000 4375 6719

z dopiskiem „Eliminacje GPP nazwisko oraz nazwa klubu”.

Karty zgłoszeniowe do pobrania ze strony

http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody

W przypadku małej liczby zgłoszonych drużyn i zawodników indywidualnych, organizator w porozumieniu z Głównym Kapitanatem Sportowym ZG PZW ma prawo odwołać zawody.

Zawodnik zgłoszony, to dostarczona karta zgłoszenia i dokonana opłata startowa.

W sytuacji odwołania zawodów opłata startowa zostaje zwrócona w całości.

 

 • Komisja Sędziowska:
  Sędzia główny Krzysztof: Murawski
  Z-ca sędziego głównego Kazimierz Fitzer
  Sekretarz: Małgorzata Ornat
 • Charakterystyka łowiska:
  Rzeka Odra – Wyspa Pucka w Szczecinie przy ulicy Dobrej Nadziei. Rzeka w tej okolicy ma szerokość do około 100m, głębokość od 2m do 5m na odległości 13m, dno piaszczyste, łowisko posiada dogodny dojazd do każdego stanowiska, uciąg 2-8g, dominującą rybą jest krąp inne ryby łowione w zawodach: leszcz, płoć, jaź, kleń, okoń, dominująca metoda łowienia tyczka 13m.
 • Informacje dodatkowe:
  Trening odbędzie się w dniu 2 maja 2019r. zgodnie z programem zawodów. Kierownicy drużyn oraz zawodnicy indywidualni zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach w czwartek 02.05.2019r. w sekretariacie zawodów. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.

W sprawie dodatkowych pytań i wyjaśnień prosimy o telefon do:

Vice Prezes ds. Sportu Krzysztof Sindrewicz 661676124

 

Program zawodów:

Czwartek 2 maja 2019r.

9:00-14:00    Przyjmowanie drużyn w sekretariacie zawodów na ternie łowiska,

10:00-14:00 Trening na łowisku (trening nie jest obowiązkowy),

15:00              Otwarcie zawodów na terenie łowiska,

15:30              Odprawa kierowników drużyn, zawodników.

 

Piątek 3 maja 2019r.

6:30                Odprawa kierowników drużyn i zawodników indywidualnych – losowanie stanowisk,

7:30- 8:00     dojście do stanowisk,

8:00                I sygnał -wejście na stanowiska,

8:35                II sygnał – 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt,

9:50                III sygnał – nęcenie zanętą ciężką,

10:00              IV sygnał – rozpoczęcie zawodów,

13:55              V sygnał – 5 minut do końca zawodów,

14:00              VI sygnał – koniec zawodów,

15:30              posiłek, ogłoszenie wyników I tury zwodów.

 

Sobota 4 maja 2019r.

6:30                Odprawa kierowników drużyn i zawodników indywidualnych – losowanie stanowisk,

7:30- 8:00     dojście do stanowisk,

8:00                I sygnał -wejście na stanowiska,

8:35                II sygnał – 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt,

9:50                III sygnał – nęcenie zanętą ciężką,

10:00              IV sygnał – rozpoczęcie zawodów,

13:55              V sygnał – 5 minut do końca zawodów,

14:00              VI sygnał – koniec zawodów,

15:30              posiłek, ogłoszenie wyników II tury zwodów.

 

Niedziela 5 maja 2019r.

6:30                Odprawa kierowników drużyn i zawodników indywidualnych – losowanie stanowisk,

7:30- 8:00     dojście do stanowisk,

8:00                I sygnał -wejście na stanowiska,

8:35                II sygnał – 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt,

9:50                III sygnał – nęcenie zanętą ciężką,

10:00              IV sygnał – rozpoczęcie zawodów,

13:55              V sygnał – 5 minut do końca zawodów,

14:00              VI sygnał – koniec zawodów,

15:30              posiłek, ogłoszenie wyników III tury zwodów.

Ogłoszenie oficjalnych wyników. Zakończenie zawodów.

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy
Przy Zarządzie Okręgu PZW w Szczecinie