Komunikat

Komunikat dotyczy wyłącznie dwóch łowisk: Wyspa Pucka „Odra Kamienie” i Zbiornik Sicina w Pyrzycach.

Komunikat w sprawie opłat za przeprowadzenie zawodów i imprez wędkarskich
przez Koła i Kluby Polskiego Związku Wędkarskiego.

Informujemy, że Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie wprowadził na dwóch łowiskach – Wyspa Pucka „Odra Kamienie” oraz na Zbiorniku Sicina w Pyrzycach dla Kół i Klubów Wędkarskich – opłaty za przeprowadzenie zawodów i imprez wędkarskich – z udziałem powyżej 5 uczestników.

Na wyżej wymienionych łowiskach obowiązuje opłata za przeprowadzenie zawodów i imprez wędkarskich w wysokości 100 zł za każde zawody i imprezę wędkarską.

Wpływy z opłat zostaną przeznaczone na utrzymanie łowisk oraz w przypadku Wyspy Puckiej na remont schodów położonych na wale przeciwpowodziowym.

Szczegóły zawarte są w załączonych uchwałach Zarządu Okręgu oraz w Regulaminie rozgrywania zawodów wędkarskich na łowisku Sicina w Pyrzycach.

Regulamin rogrywania zawoadów SICINA I
Uchwała nr 102-2019
Uchwała nr 108-2019

Zarząd Okręgu