8 marca

Drogie Koleżanki z naszej wędkarskiej wspólnoty
– w dniu Waszego Święta – życzę wiele zdrowia, szczęścia
i powodów do radości oraz samych najpiękniejszych dni w życiu,
wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze
i byście zawsze czuły się doceniane.

Prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie
Grzegorz Rogalewicz