Wojewódzka Olimpiada Ekologiczno – Wędkarska

W dniu 14.12.2018 roku na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się Wojewódzka Olimpiada Ekologiczno – Wędkarska.

Organizatorem była Rada ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. Współorganizatorami byli: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Olimpiada Ekologiczno – Wędkarska wspierana była przez Fundację BGK reprezentowaną przez Panią Annę Pawlak.

Uczestnikami Olimpiady Ekologiczno – Wędkarskiej byli uczniowie trzech grup wiekowych: do lat 12, do lat 14, do lat 16. Do uczestnictwa w konkursie zgłosiło się 14 drużyn. Łącznie obecnych było 42 osoby.  Udział w Olimpiadzie wykorzystali również nauczyciele szkół, którzy poprzez dodatkowe przygotowanie swoich uczniów do konkursu – mogli pogłębić swoją wiedzę z problematyki zagadnień związanych z wędkarstwem. Celem zasadniczym Olimpiady było promowanie i rozpowszechnienie wiedzy na temat amatorskiego połowu ryb, tematyki wędkarskiej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, upominki rzeczowe oraz paczki ze słodyczami. Zwycięskie drużyny otrzymały również puchary.

Zwycięskie drużyny Olimpiady Ekologiczno – Wędkarskiej

do lat 12

I miejsce: 1 Wodna Gromada Zuchowa ‘’Bursztynki” przy SP 5 w Wałczu

II miejsce: 2 Harcerska Drużyna Wodna ‘’Złota Szekla’’ przy SP 5 w Wałczu

II miejsce: 1 Wodna Gromada Zuchowa ‘’Bursztynki” przy SP 5 w Wałczu

do lat 14

I miejsce: SP 46 w Szczecinie

II miejsce: SP 11 w Szczecinie

III miejsce: Koło nr 7 „Rurzyca” w Chojnie

do lat 16

I miejsce: SP Dolice

II miejsce: SP 46 w Szczecinie

III miejsce: Liceum nr 14 w Szczecinie

Miejsca indywidualne

do lat 12

I miejsce: Przemek Krzeminiak – Koło nr 69 „Big Fish”

II miejsce: Gracjan Manicz – 2 Harcerska Drużyna Wodna ‘’Złota Szekla’’ przy SP 5 w Wałczu

III miejsce: Karolina Prostko – 1 Wodna Gromada Zuchowa ‘’Bursztynki” przy SP 5 w Wałczu

do lat 14

I miejsce: Julianna Walkowiak z SP 46 w Szczecinie

II miejsce: Urszula Wesołowska z SP 46 w Szczecinie

III miejsce: Hanna Duboniewicz z SP 11 w Szczecinie

do lat 16

I miejsce: Łukasz Stawinoga z SP w Dolicach

II miejsce: Robert Warzyński z Liceum nr 14 w Szczecinie

III miejsce: Agata Zalewska z SP w Dolicach

Oficjalne otwarcie Olimpiady Ekologiczno – Wędkarskiej

Występ chóru z 1 WGZ Bursztynki z Wałcza

Pisemna część Olimpiady Ekologiczno – Wędkarskiej

Wręczanie nagród uczestnikom Olimpiady Ekologiczno -Wędkarskiej

Podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do  Olimpiady Ekologiczno-Wędkarskiej