Budowa i przebudowa pomostów nad jeziorem Stara Dobrzyca w Gminie Resko

UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 20.12.2018 r. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 3 podpisał z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Umowę o przyznaniu pomocy nr 00418-6935-UM1610622/18 na realizację operacji pn.: Budowa i przebudowa pomostów nad jeziorem Stara Dobrzyca w Gminie Resko, współfinansowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz upowszechniania wędkarstwa amatorskiego i sportowego poprzez budowę i przebudowę 40 sztuk pomostów nad jeziorem Stara Dobrzyca w Gminie Resko. Operacja uwzględnia wszystkie 4 grupy defaworyzowane i służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.