Walne zgromadzenie nadzwyczajne w kole PZW nr 38 „Amur” Płoty

W dniu 14 października w budynku Domu  Kultury w Płotach odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie członków Koła PZW  nr  38 „Amur” Płoty. Głównym tematem zgromadzenia był wybór nowego prezesa koła – po rezygnacji dotychczasowego . Blisko czterdziestu członków Koła PZW nr 38 „Amur” Płoty powierzyło funkcję prezesa koła koledze Jerzemu Nowickiemu, któremu serdecznie gratulujemy.

Uroczystość uświetnili swą obecnością Prezes Zarządu Okręgu PZW Szczecin Grzegorz Rogalewicz oraz zastępca dyrektora Biura Okręgu Wiesław Parchimowicz, którzy służyli pomocą merytoryczną oraz stali na straży poprawnie przeprowadzonych wyborów. Ponadto  Prezes Z.O. Grzegorz Rogalewicz przedstawił zgromadzonym członkom koła na czym polega bieżąca działalność okręgu i z jakimi trudnościami zarząd okręgu musi się aktualnie borykać. Złożył gratulacje nowo wybranemu prezesowi oraz podziękował poprzedniemu i zapewnił o poparciu dla dalszych prac naszego koła.

Sekretarz Zarządu Koła