GP Okręgu o Puchar Chojny

Zaproszenie na Spławikowe Zawody Wędkarskie GP Okręgu PZW w Szczecinie „PUCHAR CHOJNY”
2 września 2018r.

Łowisko: Rzeka Odra,  miejscowość Ognica.

Okręgowy Kapitanat Sportowy serdecznie zaprasza wędkarzy Okręgu PZW w Szczecinie na Spławikowe Zawody Wędkarskie z cyklu GP – Puchar Chojny, które odbędą się w dniu 02 września 2018 r. na łowisku Rzeka Odra w miejscowości Ognica. Zbiórka zawodników o godzinie 07:00. Udział w zawodach mogą brać wędkarze reprezentujący Kluby i Koła Okręgu PZW w Szczecinie. Każde Koło i Klub może wystawić dowolną ilość drużyn i zawodników indywidualnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez koło lub klub załączonej do komunikatu karty zgłoszenia z wpisanymi nazwiskami wszystkich zawodników trenera i osoby towarzyszące, którzy wezmą udział w zawodach. Zawodnicy nie zgłoszeni przez Koła/Kluby na załączonej karcie  nie będą dopuszczeni do zawodów.  Zgłoszenia na innych kartach/protokołach  niż załączona nie będą przyjmowane. Karty zgłoszenia należy przesłać do sekretariatu biura Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie na adres 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3 lub mailowo na adres: biuro@pzwszczecin.com do dnia 27.08.2018. Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględnione. Prosimy o rzetelne przesyłanie zgłoszeń – jest to niezbędne do właściwego przygotowania łowiska i zabezpieczenia posiłków. W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna w kategoriach senior, junior i kobieta oraz klasyfikacja drużynowa (drużyny 5-osobowe- 3 seniorów, 1 junior, 1 kobieta).

Składka organizacyjna (pobierana na miejscu zawodów):

30 zł od każdego zawodnika,

20 zł od trenera,

20 zł osoba towarzysząca.

 

UWAGA:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany łowiska w przypadku frekwencji przekraczającej pojemność łowiska. W takim przypadku ukaże się stosowny komunikat.

 (Przewidywane łowisko rezerwowe – Wyspa Pucka).

 

Serdecznie  Zapraszamy
Okręgowy Kapitanat Sportowy

 

 

PROGRAM ZAWODÓW

2 września 2018r. Łowisko Rzeka Odra –  miejscowość Ognica.

 

6.45-7.00             Przyjmowanie zawodników na terenie łowiska (lista obecności)

7.00                     Zbiórka zawodników, odprawa techniczna, Losowanie sektorów i stanowisk w sektorach

7.30   – 8.00        Dojście do stanowisk

8.00                     I sygnał – wejście na stanowiska

8.15                     II sygnał – 5 minut do rozpoczęcia kontroli zanęt i przynęt

9.50                     III sygnał – nęcenie zanęta ciężką

10.00                   IV sygnał – rozpoczęcie zawodów

13.55                   V sygnał – 5 minut do końca zawodów

14.00                   VI sygnał – koniec zawodów

15.30                   posiłek, ogłoszenie wyników  zawodów

 

W ZAŁĄCZENIU KARTA ZGŁOSZENIA (DOC lub PDF)

Karta zgłoszenia Spławikowe Zawody Wędkarskie GP Okręgu PZW w Szczecinie „Puchar Chojny” (doc)

Karta zgłoszenia Spławikowe Zawody Wędkarskie GP Okręgu PZW w Szczecinie „Puchar Chojny” (pdf)