Okres ochronny dla sandacza, suma i lipienia

Zgodnie z § 7.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, w roku 2018 możemy łowić sandacze, sumy i lipienie już w czwartek 31 maja. W bieżącym roku, ostatni dzień okresu ochronnego dla sandacza, suma i lipienia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy – Święto Bożego Ciała. Okres ochronny ulega więc skróceniu o ten właśnie dzień.