Zarybienia wylęgiem szczupaka

W dniu 16.04.2018r Okręg PZW w Szczecinie, przy udziale członków Koła PZW „Agryf” zarybił wody rzeki Odra (Kanał Odyńca) wylęgiem szczupaka w ilości 1 500 000 szt. i Jazia w ilości 1 500 000 sztuk. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zarybienia, prowadził przedstawiciel RZGW w Szczecinie Pan Szymon Sroczyński.

Ponadto, członkowie Koła PZW „Moryń” przeprowadzili zarybienie Jeziora Morzycko, wylęgiem szczupaka w ilości 700 000 szt.
Wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy zarybianiu, serdecznie dziękuję.
Kolejne zarybienia wód naszego Okręgu kroczkiem lina i karpia oraz wylęgiem żerującym szczupaka, planujemy w najbliższych dniach.

Zarybianie Odry

Zarybianie jeziora Morzycko

Główny ichtiolog
Łukasz Potkański