Dzień Kobiet

Szanowne Koleżanki z naszej wędkarskiej rodziny,
w dniu Waszego Święta – życzę spełnienia marzeń, nieustających powodów do radości,
wiele zdrowia, wszelkiej pomyślności i samych najpiękniejszych dni w życiu.

A przede wszystkim życzę, żeby każdy kolejny Wasz dzień był Dniem Kobiet.

Prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie
Grzegorz Rogalewicz