Honorowi

Tak, tak! Z końcem roku w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie przybyło dwoje „Członków Honorowych PZW”.  Gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości powinien zajrzeć do naszego statutu.

Taki tytuł jest najwyższym wyróżnieniem w całym związku. Nadaje go na wniosek Zarządu Głównego Krajowy Zjazd Delegatów. To już nie jest tajemnicą, ale przypomnę honorowe tytuł trafiły do Barbary Bergandy Owsik i Kazimierza Fitzera. Grzegorz Rogalewicza Prezes Zarządu Okręgu w Szczecinie nie ma wątpliwości. Tytuły trafiły w godne ręce. Basię znają chyba wszyscy. Od lat, a dokładnie od czterech kadencji jest Członkiem Zarządu w Okręgu. Była też członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a Prezesem wędkarskiego Koła Miasto w Szczecinie jest już szóstą Kadencję.

Kazik też jest znany chyba wszystkim naszym kolegom, którzy kiedykolwiek zmagali się w organizowanych zawodach wędkarskich. Jego czujne oko, a jest wszak również wędkarskim „Honorowym Sędzią Krajowym” zaobserwuje wszystko. W sporcie wędkarskim udziela się w naszym Okręgu już od 1985 roku. Nie tylko startuje w zawodach, ale w żółtej kamizelce oraz czerwonej czapce właśnie sędziuje. Basia powiedział mi, że jest bardzo dumna z wyróżnienia.  Nawet się go nie spodziewała. Duma rozpiera tym bardziej, że w 65- letniej historii Koła Miasto jest pierwszą osobą, tak uhonorowaną. Kaziu z wrodzoną sobie skromnością dodaje – ja też się nie spodziewałem, ale z godnością wyróżnienie przyjmuję „na klatę”. W naszym gronie jest jeszcze sporo osób, które mogłyby takiego honoru dostąpić.

Oboje, zarówno Basia, jak i Kazik dodają – z pewnością nie przestaniemy pracować, nie będziemy jeszcze wypoczywać. Jeśli tylko sił wystarczy jeszcze mamy czas na odpoczynek. Wielkie gratulacje!