KOMUNIKAT

Zgodnie z RAPR i decyzją Okręgu PZW w Szczecinie
TROĆ WĘDROWNĄ oraz PSTRĄGA POTOKOWEGO
możemy łowić od niedzieli 31 grudnia 2017 .

Okręg PZW w Szczecinie zezwala na wydłużenie o jeden dzień – od niedzieli 31 grudnia możliwości połowu i spinningowanie na tych wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. „wody górskie”), na których obowiązuje co roku całkowity zakaz połowów do 31 grudnia lub zakaz spinningowania do  31 grudnia.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi połowu TROCI WĘDROWNEJ i PSTRĄGA POTOKOWEGO w niedzielę  31 grudnia, przypominamy, że § 7.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie jednoznacznie precyzuje, że okres ochronny może być skrócony (nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego) tylko w przypadku, jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków przypada w dzień ustawowo wolny od pracy. W  2017r. 31 grudnia przypada w niedzielę – dzień, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Można więc skrócić okres ochronny troci wędrownej o 1 dzień.

Biuro Okręgu PZW w Szczecinie