Nasi w centrali PZW

Podczas ostatniego XXXI Walnego Zjazdu Delegatów PZW wybrano nowy Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego. Nowym Prezesem został kolega Teodor Rudnik z Okręgu w Słupsku, który pokonał ustępującego Prezesa Dionizego Ziemieckiego stosunkiem głosów 69 do 55. Członkiem Prezydium ZG PZW został nasz lokalny Prezes Grzegorz Rogalewicz. W Głównej Komisji Rewizyjnej mamy Krzysztofa Sindrewicza, a w Głównym Sądzie Koleżeńskim zasiadł Wiesław Perełka. To z pewnością spory prestiż – powiedział mi Grzegorz Rogalewicz.

Pracując w strukturach Zarządu Głównego będziemy mieli większą możliwość zgłaszania swoich wniosków czy postulatów, ale nie tylko dotyczących naszego Okręgu. Działać, więc będziemy na rzecz wszystkich członków PZW. Wchodząc w skład Prezydium nie mogę patrzeć tylko lokalnie. Oczywiście bardzo się cieszę, że Okręg w Szczecinie będzie mógł przez moją osobę przekazywać swoje wnioski czy uwagi, ale dla dobra wszystkich naszych kolegów wędkarzy. Będziemy się starali cały czas podnosić jakość naszego wizerunku, również i w instytucjach, z którymi przecież współpracujemy na co dzień. Cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy podczas Zjazdu. Na początek jednak trzeba wysłuchać, co ma do powiedzenia nowy Prezes Zarządu Głównego. Pierwszą taką okazją będzie spotkanie Prezydium Zarządu, które zaplanowano na czwartego listopada. Bierzemy na swoje barki dużą odpowiedzialność. Mam tylko nadzieję, że na koniec kadencji, za cztery lata będziemy mogli powiedzieć z dumą, że zrobiliśmy coś dobrego dla wszystkich członków Polskiego Związku Wędkarskiego w Polsce. Całej trójce Okręgu PZW, która rozpoczyna pracę w wędkarskiej centrali gratulujemy i trzymamy za nich kciuki.

Dwa zdjęcia do powyższego tekstu zaczerpnąłem ze strony internetowej Zarządu Głównego PZW.