Nowe władze krajowe w Polskim Związku Wędkarskim

Działacze Okręgu PZW w Szczecinie we władzach i organach krajowych PZW.

W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, w dniach 20 – 21 października

2017 r. odbył się XXXI Krajowy Zjazd Delegatów PZW.

Okręg PZW w Szczecinie reprezentowali delegaci Grzegorz Rogalewicz, Krzysztof Sindrewicz

i Wiesław Perełka.

Zjazd dokonał wyboru prezesa ZG oraz władz i organów Związku (link do wykazu władz i organów PZW).

Prezesem Zarządu Głównego PZW został kol. Teodor Rudnik z Okręgu w Słupsku.

Zjazd docenił delegatów szczecińskich. Do Zarządu Głównego wszedł Grzegorz Rogalewicz (Prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie), który następnie został powołany w skład Prezydium ZG. Delegata Krzysztofa Sindrewicza (Wiceprezesa ds. sportu Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie) – wybrano do Głównej Komisji Rewizyjnej, a Wiesława Perełkę (członek Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie) – do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Zjazd nadał tytuły „Członka Honorowego PZW”.  Ten zaszczytny tytuł nadano również zasłużonym

działaczom z naszego Okręgu: Barbarze Bergandy-Owsik i Kazimierzowi Fitzerowi.