Starosta Pyrzycki doposaża Społeczną Straż Rybacką powiatu pyrzyckiego

W dniu 12 lipca 2017 roku Starosta Pyrzycki Pan Stanisław Stępień przekazał Społecznej Straży Rybackiej w Pyrzycach zestawy odzieży (obuwie terenowe oraz bluzy polarowe).

W przekazaniu sprzętu udział wzięli: Grzegorz Rogalewicz Prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie, Grzegorz Gołuchowski – Prezes Koła PZW Nr 41 w Pyrzycach, Damian Błażejewski – Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej PZW w Pyrzycach, Mariusz Sykuła – strażnik SSR w Pyrzycach, Tomasz Szmendziuk dyrektor Wydziału OŚLiR Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

Doposażenie strażników Społecznej Straży Rybackiej w Pyrzycach pozwoli na bardziej efektywną pracę w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz innych przepisów wydanych na jej podstawie. Strażników SSR ubranych w nową odzież będzie można spotkać w czasie kontroli i ochrony wód powiatu pyrzyckiego – użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski – Okręg w Szczecinie.

Damian Błażejewski