Wędkarze wybrali

Ani się nie obejrzeliśmy, a tu skończyła się nam stara kadencja władz okręgowych i trzeba było wybrać nowe. XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie już za nami. W ostatnią niedzielę, przedstawiciele Kół PZW – w drodze wyborów przystąpili do wyborów nowych – statutowych władz i organów naszego Okręgu.

Najpierw wybrano nowego Prezesa naszego Okręgu PZW. Po uroczystym rozpoczęciu zjazdu zgodnie z procedurą wędkarze wybrali niezbędne do obsługi głosowań komisje. Goszczący na szczecińskim zjeździe Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Dionizy Ziemiecki mówił o działaniach naszego związku prowadzonych na szczeblu centralnym. Zwracał między innymi uwagę na gospodarkę rybacką, czy o przygotowywanym centralnym rejestrze wędkarzy, który mógłby pozwolić na uruchomienie elektronicznych kart wędkarskich i pozwoleń na wędkowanie. Wędkarz nad wodą mógłby je mieć w swoim telefonie. Głos zabrał też ustępujący Prezes naszego Okręgu PZW Grzegorz Rogalewicz składając sprawozdanie z prac wykonanych w tracie zakończonej kadencji mówił na przykład o gospodarce hodowlano – zarybieniowej, walce z kłusownikami, pozyskiwaniu nowych wód i porozumieniach z rybakami, którzy stawiają swoje sieci na wodach Odry czy Regalicy. Po wystąpieniach rozpoczęły się wybory. Zgodnie z komunikatem komisji skrutacyjnej wzięło w nich udział 92 delegatów. . Najpierw wybrano nowego Prezesa Okręgu. Decyzją zdecydowanej większości głosów nowym Prezesem Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie został ponownie Grzegorz Rogalewicz. „Swój sukces w wyborach, chcę przekuć na sukcesy Okręgu” – powiedział mi zaraz po ogłoszeniu wyników. Dodał też, że będzie kontynuował swoje działania rozpoczęte podczas poprzedniej kadencji – dodając nowe projekty do realizacji w nowej.

Delegaci na zjazd wybrali jeszcze szesnastu członków nowego Zarządu Okręgu, 7 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz 7 członków Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Do podziału funkcji wewnątrz władz i organów statutowych dojdzie dopiero za kilka dni.