W 2017 roku – na szczupaka od niedzieli 30 kwietnia

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi połowu szczupaka w niedzielę  30 kwietnia, przypominamy, że § 7.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie jednoznacznie precyzuje, że okres ochronny może być skrócony (nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego) tylko w przypadku, jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków przypada w dzień ustawowo wolny od pracy. W  2017r. 30 kwietnia przypada w niedzielę – dzień, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

W 2017r. szczupaka możemy łowić od niedzieli 30 kwietnia.

Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie podjął również uchwałę zezwalającą na spinningowanie w tym roku w obwodzie rybackim Odra nr 5 również od niedzieli 30 kwietnia.