Najlepsze Życzenia

Drogie Koleżanki z naszej wędkarskiej rodziny – w dniu Waszego Święta – życzę Wam spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia i radości życiowej,
zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu.
I aby każdy kolejny Wasz dzień był Dniem Kobiet.

Prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie
Grzegorz Rogalewicz