Zasady organizacji zawodów na wodach PZW

Przypomnienie dla organizatorów zawodów komercyjnych rozgrywanych na wodach Okręgu PZW w Szczecinie.

(Na podstawie UCHWAŁY  Nr 161/2016 Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie z dnia 13.06.2016r.)

  1. Nie ma możliwości zwolnienia ze składek okręgowych lub okresowych PZW (na ochronę i zagospodarowanie wód) uczestników zawodów komercyjnych rozgrywanych na wodach Okręgu PZW w Szczecinie.
  2. Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia zawodów komercyjnych na wodach będących w dzierżawie Okręgu PZW w Szczecinie jest uzyskanie zgody Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie – zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (punkt III, podpunkt 7:
    (…) Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa (…).
  3. Z zawodów komercyjnych rozgrywanych na wodach Okręgu PZW w Szczecinie, których organizatorem nie jest PZW wprowadza się obowiązek odprowadzania przez organizatorów kwoty 10 zł (dziesięć złotych) od każdego  zawodnika z przeznaczeniem na sport wyczynowy w Okręgu.
  4. Z zawodów komercyjnych rozgrywanych na wodach Okręgu PZW w Szczecinie, których organizatorem jest PZW wprowadza się obowiązek odprowadzania przez organizatorów kwoty 5 zł (pięć złotych) od każdego zawodnika z przeznaczeniem na ochronę wód.

——————————————————————————————————

UCHWAŁA  Nr 161/2016 Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie z dnia 13.06.2016r. dostępna w zakładce: Uchwały Zarządu Okręgu przeznaczone do publikacji.

Okręg PZW w Szczecinie