TROĆ WĘDROWNĄ możemy łowić od niedzieli 1 stycznia 2017 roku.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi połowu troci wędrownej w sobotę 31 grudnia 2016r., przypominamy, że § 7.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.

„w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie” oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb jednoznacznie precyzują, że okres ochronny może być skrócony (nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego) tylko w przypadku, jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków przypada w dzień ustawowo wolny od pracy. W 2016 roku 31 grudnia przypada w sobotę – dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy.

Biuro Okręgu PZW w Szczecinie