Zaproszenie do składania ofert na reklamę w ZEZWOLENIU na amatorki połów ryb wędką w Okręgu PZW w Szczecinie na 2017 rok.

Okręg PZW w Szczecinie zaprasza firmy prowadzące działalność w sektorze sprzętu i wyposażenia wędkarskiego (producentów, hurtownie i sklepy) – do składania ofert na zamieszczenie reklamy firmy w ZEZWOLENIU na amatorki połów ryb wędką w Okręgu PZW w Szczecinie na 2017 rok.

Reklamy w kolorze na papierze kredowy, w formacie a7 (możliwość zamieszczenia jednej reklamy w formacie a6 – na rozkładówce).

Zezwolenie jest wydawane dla wędkarzy – członków PZW co roku w nakładzie ponad 15 tysięcy egzemplarzy. Każdy wędkujący ma obowiązek posiadania ZEZWOLENIA w czasie wędkowania i okazania go na wezwanie stosownym służbom zajmującym się ochroną wód.

  1. Cenę za zamieszczenie reklamy ustala się na 2 500 zł netto za jedną stronę a7. W przypadku zamieszczenia przez jedną firmę reklamy na większej ilości stron – możliwość negocjacji cenowej).
  2. Skład reklamy jest po stronie reklamodawców.

Prosimy o składanie ofert w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2016 roku.

Biuro Okręgu PZW w Szczecinie