Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich „Pyrzyce 2016”

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich „Pyrzyce 2016” .  Opiekę sportową nad olimpiadą sprawuje Rada ds. Młodzieży przy Okręgu PZW w Szczecinie,

Olimpiada zostanie przeprowadzona w dniach 18 – 21 sierpnia br. na terenie Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki, ul. Młodych Techników 5, 74-200 Pyrzyce oraz na zbiorniku wodnym Sicina w Pyrzycach

Olimpiada odbywać się będzie wg Regulaminu Olimpiad Wędkarskich PZW. W zawodach uczestniczą ekipy okręgów i kół PZW, w 3 osobowych składach w następujących grupach wiekowych :

– do lat 12, – do lat 14, – do lat 16 (liczy się rok urodzenia).

Przyjmowane będą również zgłoszenia zawodników indywidualnych. Zawodnik z młodszej grupy ma  prawo startu w starszej grupie, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tej grupy. Zawody zaliczane są do punktacji Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży Wędkarskiej.

UWAGA

Okręg PZW w Szczecinie sfinansuje koszty uczestnictwa w Olimpiadzie trzem drużynom:

 1. Drużyna – reprezentacja Okręgu.
 2. Drużyna z Dolic.
 3. Drużyna ze Stargardu.

Koła PZW z Okręgu w Szczecinie mogą zgłosić do udziału w Olimpiadzie drużynę lub zawodników indywidualnych. Wymagane jest minimum doświadczenia w konkurencjach olimpijskich.

Koszt uczestnictwa (poza wymienionymi wyżej drużynami) musi zapewnić Koło PZW (sponsorzy, środki własne itp.).

Informacji sportowych (konkurencje olimpijskie), oceny merytorycznej i weryfikacji wstępnej dokonuje Przewodniczący Rady ds. Młodzieży przy Okręgu

– Kolega Adam Kalinowski tel. 663 875 368

Szczegóły organizacyjne w komunikacie i programie Olimpiady.

Biuro Okręgu PZW w Szczecinie

 

Komunikat organizacyjny

Organizatorzy:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie,

Rada ds. Młodzieży przy Okręgu PZW w Szczecinie,

Koło PZW nr 41 „Wędkarz” Pyrzyce

Patronat:

Zarząd Główny PZW

Patronat honorowy:

Ministerstwo Środowiska Główny Konserwator Przyrody

Podsekretarz Stanu Andrzej Szweda Lewandowski

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień

Urząd Miejski w Pyrzycach

Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

Dionizy Ziemiecki

Miejsce:
Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki
ul. Młodych Techników 5, 74-200 Pyrzyce

Organizatorzy (Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, Rada ds. Młodzieży przy Okręgu PZW w Szczecinie,  Koło PZW nr 41 „Wędkarz” Pyrzyce) zapraszają na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Wędkarskich. Olimpiada organizowana jest na zlecenie Rady ds. Młodzieży Zarządu Głównego PZW.

Olimpiada odbywać się będzie wg Regulaminu Olimpiad Wędkarskich PZW. W zawodach uczestniczą ekipy okręgów i kół PZW, w 3 osobowych składach w następujących grupach wiekowych :

– do lat 12, – do lat 14, – do lat 16 (liczy się rok urodzenia).

Przyjmowane będą również zgłoszenia zawodników indywidualnych. Zawodnik z młodszej grupy ma  prawo startu w starszej grupie, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tej grupy. Zawody zaliczane są do punktacji Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży Wędkarskiej.

Zgłoszenia wyłącznie na dołączonym formularzu (w wersji elektronicznej) należy przesyłać do dnia 31 lipca 2016r. na adres mailowy:

biuro@pzwszczecin.com

Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 300,00 zł od każdego uczestnika imprezy (zawodnik, trener, opiekun, osoba towarzysząca)

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Okręgu PZW w Szczecinie:

Konto: PEKAO S.A. I O/Szczecin 35 1240 3813 1111 0000 4375 6719
w tytule przelewu proszę wpisać Olimpiada Pyrzyce oraz nazwę drużyny

 

 1. Organizator w cenie opłaty startowej zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, upominki, nagrody dla zwycięzców i obsługę organizacyjną.
 1. Miejsce zawodów wędkarskich: Zbiornik Sicina

Opis  łowiska:

 • rodzaj akwenu: zbiornik zaporowy
 • uciąg wody: brak
 • głębokość: 08 m – 1,5 m (max 2,0 m).
 • brzeg: połów z kładekdno miękkie muliste,
 • rybostan: płoć, leszcz, lin, krąp, karp, wzdręga.
 • ryby dominujące: płoć 10-20 cm, leszcz 200-500g
 1. Trójbój rzutowy miejsce : Boisko sportowe obok miejsca zakwaterowania
 1. Test ekologiczno-wędkarski miejsce: Świetlica na terenie miejsca zakwaterowania
 1. Konkurs sprawnościowy miejsce: Boisko sportowe obok miejsca zakwaterowania
 1. Zawodników obowiązuje posiadanie legitymacji członkowskiej PZW z wniesioną składką członkowską na rok 2016 i okazanie jej na życzenie
 1. Ekipy zakwaterowane będą w Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego Tadeusza Kościuszki ul. Młodych Techników 5, 74-200 Pyrzyce
 1. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 1400 w czwartek 18.2016r.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany łowiska i miejsca rozgrywania zawodów z przyczyn O zaistniałych zmianach poinformuje najpóźniej na 48 h przed rozpoczęciem zawodów.

 

Kontakt do organizatora:
Wiesław Parchimowicz , tel. 602 113 218,
email: pzw.parchimowicz@gmail.com

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

1. Komunikat Organizacyjny – plik pdf

2. Karta zgłoszenia – plik pdf, plik xls

 

Program

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich

Pyrzyce 2016

I czwartek 18 sierpnia 2016

– od godz. 1400 – rejestracja drużyn w biurze zawodów

– godz. 1800- 1830 – kolacja w miejscu zakwaterowania

godz. 1930  uroczystość rozpoczęcia Olimpiady miejsce zakwaterowania

– godz. 2000 – spotkanie organizacyjne z kierownikami drużyn – miejsce zakwaterowania

II. piątek 19 sierpnia 2016 r.

– godz.   600 – 700 – śniadanie w miejscu zakwaterowania

– godz.   730 – 1330  – zawody spławikowe

– godz. 1430 – 1500  – obiad w miejscu zakwaterowania

– godz. 1600 – 1800  – zawody sprawnościowe

– godz. 1830 – 1930  – test wiedzy ekologiczno-wędkarskiej

– godz. 1930 – 2000 – kolacja w miejscu zakwaterowania

III. sobota 20 sierpnia 2016 r.

– godz. 730 – 800 – śniadanie w miejscu zakwaterowania

– godz. 830 – zbiórka zawodników miejsce – Boisko sportowe obok miejsca     zakwaterowania

– godz. 900 – 1400 – zawody w dyscyplinie rzutowej – trójbój spinningowy

– godz. 1430 – 1500 – obiad w miejscu zakwaterowania

– godz. 1520 – 2000 – wycieczka do Szczecina

– godz. 2030 – 2100 – kolacja w miejscu zakwaterowania

IV. niedziela 21 sierpnia 2016 r.

-godz.  830 – 930 – śniadanie w miejscu zakwaterowania

-godz. 1000uroczystość zakończenia Olimpiady miejsce zakwaterowania

Program może podlegać modyfikacjom
według potrzeb organizacyjnych i warunków pogodowych.