Ograniczenia w połowach rybackich dotyczące obwodu rybackiego rzeki Odry nr 5

Ograniczenia w połowach rybackich dotyczące obwodu rybackiego rzeki Odry nr 5 (wody w użytkowaniu Okręgu PZW w Szczecinie) wprowadzone od 2016 roku.

Ze względu na duże zainteresowanie działaczy PZW i wędkarzy porozumieniem z rybakami, dotyczącym zasad i ograniczenia połowów sieciami w obwodzi rybackim rzeki Odry nr 5 – przypominamy najważniejsze zapisy umowy.

 1. Upoważnienie do połowów rybackich dotyczy 4 rybaków.
 2. Połowy ryb (tarlaków – wyłącznie na potrzeby wylęgarni OPZW w Goleniowie) w okresie ochronnym rybacy mogą prowadzić wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Okręg PZW w Szczecinie.
 3. OKRESY i WYMIARY OCHRONNE RYB dla rybaków – identyczne z przepisami obowiązującymi wędkarzy na wodach obwodu rybackiego Odra nr 5.
 4. Całkowity zakaz połowu sprzętem ciągnionym.
 5. Całkowity zakaz połowu przy użyciu narzędzi elektrycznych.
 6. Całkowity zakaz połowu narzędziami haczykowymi.
 7. Całkowity – całoroczny zakaz połowu na Kanale Cegielinka, Kanale Kluckim oraz na dwóch jeziorach w obwodzie rybackim (jezioro Samotne i jezioro bez nazwy).
 8. W okresie od 15 czerwca do 15 lipca wprowadza się całkowity zakaz połowów rybackich na całym obwodzie rybackim.
 9. a) W okresie od 16 lipca do 15 sierpnia wprowadza się całkowity zakaz połowu przy użyciu narzędzi oplątujących (np.: wontony, drygawice, słępy itp.),
 10. b) W okresie od 16 lipca do 15 sierpnia dozwolone wyłącznie narzędzia pułapkowe (żaki, alhamy, mieroże).
 11. a) WSZYSTKIE WEEKENDY PRZEZ CAŁY ROK „weekendy bez sieci oplątujących” (od godziny 17.00 w piątki do niedzieli – do zmierzchu) – zakaz połowu przy użyciu narzędzi oplątujących (np.: wontony, drygawice, słępy itp.),
 12. b) WSZYSTKIE WEEKENDY PRZEZ CAŁY ROK (od godziny 17.00 w piątki do niedzieli – do zmierzchu) – dozwolone wyłącznie narzędzia pułapkowe (żaki, alhamy, mieroże).
 13. W przypadku wystąpienia zjawiska „przyduchy” nakazuje się natychmiastowe przerwanie wszystkich połowów rybackich na tym obszarze.
 14. W okresie od 15 listopada do powstanie pokrywy lodowej nakazuje się połów sprzętem stawnym – pułapkowym w ilości pozwalającej na uprzątnięcie sprzęty w ciągu jednego dnia, przed wystąpieniem zjawisk lodowych.

 

       Okręg PZW w Szczecinie