Pytania do Zarządu Głównego PZW związane z nowym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb

W związku z napływającymi  do naszego Okręgu postulatami z Kół PZW oraz indywidualnie od wędkarzy – dotyczącymi zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb – Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie złożył zapytania w tej sprawie do Zarządu Głównego PZW.

Najwięcej emocji wśród naszych wędkarzy budzi wykreślenie z działu II RAPR punktu (…) 8. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki(…)

RAPR obowiązujący do 31.12.2015r. zapis w Dziale II ust. 8 dotyczył możliwości bezpłatnego wędkowania przez współmałżonków. Od 2016 roku takiej możliwości nie ma.

Liczne i powtarzające się pytania w tej sprawie Kół i od wędkarzy:

  1. Dlaczego z nowego RAPR zniknął taki zapis.
  2. Czy w związku z zapytaniami i oburzeniem wędkarzy z faktu wykreślenia z zapisów RAPR punktu 8 – Zarząd Główny PZW rozważa przywrócenie takiego przywileju dla współmałżonków.

Czekamy na odpowiedź z Zarządu Głównego. Informacja będzie na naszej stronie internetowej.

Biuro Okręgu PZW w Szczecinie