Marian Ludwikowski


Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Kolegi MARIANA LUDWIKOWSKIEGO
Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie, Skarbnika Zarządu Głównego PZW, wieloletniego ofiarnego działacza społecznego PZW.
Nasz Przyjaciel i Kolega odszedł nagle, 29 marca 2016 r., w wieku 68 lat.

Prezes Zarządu, członkowie Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie,
pracownicy Biura Okręgu, wędkarze Okręgu