Marek Milewski


Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Kolegi MARKA MILEWSKIEGO
Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Ciechanowie, Członka Zarządu Głównego PZW, wieloletniego działacza społecznego PZW.
Zmarł nagle, 24 marca 2016 r., w wieku 42 lat.

Prezes Zarządu, członkowie Zarządu Okręgu, pracownicy Biura
Okręgu PZW w Szczecinie