Okręg PZW w Szczecinie inwestuje w młodzież

Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, że kolejny Okręg PZW, tym razem w Szczecinie, rozpoczyna nowy usystematyzowany etap pracy z młodzieżą. Pierwszym jego elementem, zrealizowanym w ostatni weekend (5-7 lutego br.), był kurs dla instruktorów szkolenia młodzieży wędkarskiej przeprowadzony w Dolicach k/Pyrzyc. Wzięło w nim udział 22 kandydatów na instruktorów, którzy otrzymali potężny zastrzyk wiedzy teoretycznej – jak i praktycznej, niezbędnej do efektywnej pracy szkoleniowej w środowisku dzieci i młodzieży.

Szkolenie przeprowadziła grupa instruktorów, pod kierownictwem Przewodniczącego Rady ds. Młodzieży Zarządu Głównego PZW – kol. Wiesława Misia, w składzie szkolących instruktorów byli również koledzy: Andrzej Ulanowski i Antoni Rogulski. Ciekawym dopełnieniem kursu był pokaz wędkarstwa rzutowego przeprowadzony przez kolegów Ulanowskiego i Rogulskiego.

W przeddzień kursu dokonano także wizytacji miejsca rozegrania kolejnej, planowanej na II dekadę sierpnia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich w Pyrzycach. W obecności Prezesa Zarządu Okręgu w Szczecinie – kol. Grzegorza Rogalewicza odbyło się także spotkanie inauguracyjne Komitetu Organizacyjnego Olimpiady w Pyrzycach, w trakcie którego Przewodniczący Rady ds. Młodzieży ZG PZW Wiesław Miś szczegółowo omówił sposób przeprowadzenia imprezy, podkreślając jednocześnie walory bazy, na której zostanie rozegrana pyrzycka Olimpiada. Organizacyjnie kurs przygotował Przewodniczący tutejszej Rady ds. Młodzieży kol. Adam Kalinowski.

Biuro Okręgu PZW w Szczecinie