KOMUNIKAT RADY DS. MŁODZIEŻY – zmiana miejsca

SZKOLENIE DLA KADRY SZKOLENIA MŁODZIEŻY WĘDKARSKIEJ
I spotkanie organizacyjne w sprawie Olimpiady Wędkarskiej

Rada ds. Młodzieży informuje wszystkie koła Okręgu PZW w Szczecinie,
o zmianie miejsca organizacji szkolenia dla kadry młodzieży wędkarskiej i spotkania organizacyjnego w sprawie olimpiady wędkarskiej w Pyrzycach.

Miejsce spotkania zostało wyznaczone w DOLICACH – GCISiP ul. Wiejska 4, 73-115 Dolice.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 lutego 2016 r. (sobota) godz. 9.00 .

Osoby które chcą uzyskać kwalifikacje instruktorów szkolenia młodzieży wędkarskiej i/lub osoby chętne do udziału w komitecie organizacyjnym olimpiady informujemy, że zgłoszenia należy dokonać telefonicznie na numer telefonu – 663-875-368 do 4 lutego 2016 r.

Przewodniczący Rady ds. Młodzieży Okręgu PZW w Szczecinie

Adam Kalinowski