Zebranie sprawozdawcze Koła PZW nr 8 „PSTRĄG” Łobez

„Pstrągi” z Łobza już po walnym sprawozdawczym. 10 stycznia 2016r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła PZW nr 8 „Pstrąg” Łobez. Gościem z Zarządu Okręgu był członek Zarządu Jan Zdanowicz. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie Zarządu Koła „PSTRĄG” za rok 2015, które odczytał Prezes Koła Bronisław Arłukowicz.

Czytamy w nim: „Zgodnie ze statutem Zarząd Koła w 2015 roku odbywał posiedzenia comiesięcznie. Pod koniec okresu sprawozdawczego nasze koło liczyło 277 członków, czyli ogółem mniej niż w roku 2014. Przeprowadzono 51 egzaminów na kartę wędkarską. Członkowie naszego koła brali czynny udział w pracach społecznych przy sprzątaniu Rzeki Regi. W związku z tym, zwracamy się do kolegów o liczniejszy udział w pracach porządkowych na naszych wodach, czyli tych, na których jesteśmy jako koło opiekunami. Przyjęty w roku ubiegłym plan organizacji zawodów został wykonany w całości. Ogółem zorganizowaliśmy 9 zawodów. Koło nawiązało współpracę z młodzieżą przy Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie. Odbyło się wiele spotkań z Komendantem ŚHP Robertem Galusem i na początek zorganizowaliśmy mistrzostwa ŚHP w czasie mistrzostw naszego koła. Zawody bardzo się spodobały młodzieży, więc założyliśmy sekcję wędkarską. Komenda ŚHP zakupiła pewną ilość sprzętu wędkarskiego dla młodzieży i reasumując pomysł ten idzie w dobrym kierunku. Druga sekcja wędkarska – dla dzieci 10-12 lat – została założona przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie, przy dużym zaangażowaniu i pomocy Andrzeja Jurzysty. W związku z tym odbyło się wiele spotkań z dyrekcją szkoły, która wyraziła chęć współpracy z naszym kołem. Zarząd Koła „Pstrąg” zorganizował zawody „Dzień Dziecka” na Jeziorze Dybrzno (Miejskie), gdzie każdy ze startujących złapał rybę, która następnie została wypuszczona do wody. W trakcie zawodów zorganizowano również inne gry sportowe oraz strzelanie z wiatrówki do tarczy. Na tą okoliczność pozyskano sponsorów, którzy ufundowali każdemu uczestnikowi nagrody rzeczowe. Było ognisko i pieczone kiełbaski, napoje oraz słodycze. Tymi sekcjami z ramienia koła opiekuje się członek naszego zarządu Paweł Walczak wraz z Prezesem Bronisławem Arłukowiczem. Wyrażono zadowolenie, że pomału przywracamy rangę ogólnopolskich zawodów spinningowych Pstrąg Regi o Puchar Burmistrza Łobza. W 2015 w zawodach Pstrąg Regi uczestniczyło około 50 zawodników. Zorganizowaliśmy duże Okręgowe Zawody HDK. Wzięło w nich udział około 120 osób. Nasza drużyna zajęła czwarte miejsce. Startowaliśmy też w zawodach o Puchar Starosty na Jeziorze Dobrzyca, zorganizowanych przez Koło PZW Łosoś z Reska, gdzie nasza drużyna zajęła też czwarte miejsce, a nasz zawodnik wygrał jeden z sektorów. Smuci nas natomiast sprawa zbyt małej ilości członków Koła na zawodach. Nie wiadomo, czym jest to spowodowane. Grand Prix Koła Pstrąg za 2015 zdobył Bronisław Arłukowicz, który startował we wszystkich zawodach. W roku 2015 przypadała 15 rocznica powstania naszego koła. Zorganizowaliśmy biesiadę – kto był osobiście, na pewno nie żałował. Przewodniczący Koła był obecny na nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Okręgu PZW Szczecin, a także na Jubileuszu 65-lecia powstania PZW. Na obecny rok założyliśmy sobie ambitny cel, jakim jest rozwijanie pracy z młodzieżą, dlatego postanowiliśmy rozszerzyć skład zarządu. Jeżeli chodzi o budżet na 2016 rok, to założono, że będzie utrzymany na poziomie minionego roku. Przedstawiono podziękowania dla sponsorów, którzy w różny sposób wspierali koło, a bez których trudno wyobrazić sobie pracę w kole. Wędkarze serdecznie dziękują: Urzędowi Gminy Łobez, Starostwu Powiatowemu w Łobzie, Okręgowi PZW w Szczecinie, Bankowi Spółdzielczemu w Łobzie, Gospodarstwu Rybackiemu w Ińsku, Firmie Arno Nowogard, redakcji Nowego Tygodnika Łobeskiego, Kurierowi Szczecińskiemu, Ziemowitowi Franczakowi z ośrodka w Węgorzynie oraz byłemu Komendantowi Straży Miejskiej w Łobzie Jerzemu Ratajskiemu.”

Bronisław Arłukowicz – Prezes Koła nr 8 „Pstrąg” Łobez