Zebranie sprawozdawcze Koła nr 38 „AMUR” Płoty

W dniu 17-go stycznia 2016 roku członkowie Koła Nr 38 „AMUR” w Płotach spotkali się na dorocznym zebraniu Sprawozdawczym. Na zebranie przybyło 38 wędkarzy oraz zaproszeni goście – Prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Grzegorz Rogalewicz, Przewodniczący Rady Miasta Płoty – Piotr Jasina.

Zebrani zostali zapoznani ze szczegółami z prac Zarządu Koła w roku 2015r., które przedstawił Prezes Koła Kol. Bogusław Przybysz. O efektach i jakości pracy Zarządu w dotychczasowej kadencji świadczą wręczone wyróżnienia dla członków Zarządu – trzy złote odznaki PZW – otrzymali je; Piotr Bęś, Henryk Bobrowski, Karol Kubicki, srebrną – Bogusław Przybysz oraz brązowy medal „Za zasługi dla wędkarstwa” – Artur Kallas. Zarząd Koła nie tylko organizuje zawody dla wędkarz, czy otwarte imprezy dla wszystkich lubiących wypoczynek nad wodą. Uczestniczy w życiu Gminy współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Płotach, uczestnicząc w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez władze Gminne.

W trakcie zebrania głos zabrali zaproszeni goście, którzy oprócz gratulacji, deklarowali swoją pomoc – w miarę możliwości, oraz  życzyli wytrwałości w dalszej pracy. Członkowie Koła zasygnalizowali kilka spraw, które zostaną przedstawione we wnioskach Zarządowi Okręgu.

Na zakończenie zebrania odbyła się miła uroczystość uhonorowania kolegi Jerzego Wyborskiego, Skarbnika Koła za dziesięć lat pracy i na okoliczność siedemdziesiątych urodzin.

Tekst i zdjęcia Henryk Bobrowski sekretarz Koła „AMUR”