Wieprza i Parsęta (Komunikat RZGW w Szczecinie)

W związku z rozwiązaniem umów użytkowania obwodów rybackich rzeki Wieprza nr – 4 oraz Parsęta nr – 1 użytkowanych dotychczas przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, będący obecnie uprawnionym do rybactwa w przedmiotowych obwodach, informuje iż osoby chcące wykonywać amatorski połów ryb w obwodach rybackich rzeki Wieprzy nr – 4 oraz rzeki Parsęta – nr 1, winny uzyskać zezwolenie na amatorski połów ryb od Dyrektora RZGW w Szczecinie.
W tym celu proszę zapoznać się z trybem wydawania zezwoleń wędkarskich na amatorski połów ryb dostępnym na stronie www.szczecin.rzgw.gov.pl w zakładce „obwody rybackie” lub pod nr telefonów 91 4411219, 91 4411220.

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich rzeki Wieprzy – nr 4 oraz rzeki Parsęty nr – 1, w których uprawnionym do rybactwa jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie są zobowiązane do przesłania na adres internetowy zezwolenia@szczecin.rzgw.gov.pl następujących danych:

imię i nazwisko
numer karty wędkarskiej
adres zamieszkania

Zezwolenia wydawane będą od dnia 12 stycznia 2016 r. do dnia ustanowienia nowego użytkownika rybackiego dla ww. obwodów rybackich.

Zezwolenie ważne jest od dnia jego wydania do dnia rozstrzygnięcia konkursów ofert i podpisaniu umów użytkowania przedmiotowych obwodów rybackich – o czym Dyrektor RZGW w Szczecinie poinformuje stosownym komunikatem.

Wiadomości niekompletne lub przesłane na adres inny niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane. Czas oczekiwania na zezwolenie jest zależny od ilości napływających wiadomości. Oczekując na zezwolenie należy sprawdzać również folder spam/wiadomości śmieci.
Komunikat w sprawie amatorskiego połowu ryb RZGW Szczecin z dnia 11.01.2016 opublikowany na stronie internetowej www.szczecin.rzgw.gov.pl