Uwaga! Znakowane ryby w Redze!

Po raz drugi Okręg PZW w Szczecinie przeprowadził tarło przeżyciowe troci wędrownych i łososi z Regi. W 2014 roku wypuszczono 210 sztuk troci.

W 2015 roku po tarle wypuszczono 634 sztuk troci i 5 łososi.

Cześć ryb zastały oznakowana znaczkami PVC (fot.). Znaczki u ryb umieszczono w okolicy płetwy grzbietowej.

1-DSC_3950(1)

W przypadku połowu znakowanych ryb prosimy o przesłanie znaczka na adres: OPZW w Szczecinie, ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin, biuro@pzwszczecin.com. Wraz ze znaczkiem prosimy o przesłanie następujących informacji: miejsce połowu, data połowu, długości ryby oraz danych kontaktowych (nr telefonu). Wskazane jest udokumentowanie połowu zdjęciem.

W przypadku chęci wypuszczenia złowionej, oznakowanej troci należy odciąć znaczek, uwolnić rybę następnie przesłać informacje wraz ze znaczkiem.

Przypominamy o zakazie zabierania łososi złowionych w wodach Okręgu PZW w Szczecinie.

Bardzo dziękujemy za przesłane informacje oraz życzymy przysłowiowego „połamania kija”.

Biuro Okręgu PZW w Szczecinie