OLIMPIADA EKOLOGICZNO-WĘDKARSKA Szczecin 2015

W dniu 20.11.2015 r. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie – Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa – odbyła się Wojewódzka Olimpiada Ekologiczno-Wędkarska.

Wspólne przedsięwzięcie Zarządu Okręgu PZW Szczecin, Rady ds. Młodzieży oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przyciągnęło uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.

Głównym celem dwuetapowej Olimpiady było propagowanie ekologii i wędkarstwa.

Tematyka dotyczyła biologii ryb, środowiska wodnego i zasad etyki wędkarskiej.

W II etapie Olimpiady udział wzięło 27 uczniów, którzy przyjechali ze swoimi opiekunami na wydział Nauk o Żywności i Rybactwa.

Olimpiada polegała na rozwiązywaniu 30 pytań testowych, które oceniła specjalnie powołana komisja składająca się z działaczy PZW i pracowników uczelni.
W oczekiwaniu na wyniki dzieci, młodzież i ich opiekunowie aktywnie uczestniczyli w wycieczce szkolnej po uczelni zapoznając się z eksponatami spreparowanych organizmów wodnych w tym skorupiaków, ryb i ssaków, zwiedzali przepięknie prowadzone akwaria z rybami. Byli również słuchaczami wykładu prowadzonego przez dr Adama Tańskiego.

Instruktor wędkarstwa Piotr Kawiński przeprowadził pogadankę nt. Łowienia ryb i potrzebnego sprzętu wędkarskiego.

Ostatecznie wyniki Olimpiady przedstawiają się następująco:

Wyniki indywidualnie:

I miejsce Michał Chawryło

II miejsce Agnieszka Wierzbicka

III miejsce Marek Tomicki

 

Wyniki drużynowo:

 KATEGORIA GIMNAZJA

I miejsce Gimnazjum nr 3 Stargard drużyna Nr 1

II miejsce Gimnazjum drużyna mieszana szkoły (Gimn. 18,6,52)

III miejsce Gimnazjum Publiczne w Dolicach

KATEGORIA PONADGIMNAZJALNA

I miejsce Zespół Szkół nr 6 Szczecin

 

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce SP 54 Szczecin

 

Imprezę sponsorowali Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Okręg PZW Szczecin.

Zwycięzcom gratulujemy zapraszamy do dalszej współpracy w propagowaniu wędkarstwa i ekologii.

Rada ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu PZW w Szczecinie składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Wojewódzkiej Olimpiady Ekologiczno-Wędkarskiej. Szczególne podziękowania kieruje do pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego: dr inż. Adama Tańskiego, mgr Agaty Marcinkiewicz, a także dla nauczycieli i opiekunów oraz członków PZW; Sylwii Grzesiak, Sławomira Kajkowskiego, Adama Grzegrzółki, Małgorzaty Dudka, Rafała Spręgi, Wojciecha Uklei i Piotra Kawińskiego.

Przewodniczący Rady ds. Młodzieży
Adam Kalinowski