Wojewódzka Olimpiada Ekologiczno-Wędkarska

ZAPROSZENIE do uczestnictwa:
Finał Wojewódzkiej Olimpiady Ekologiczno-Wędkarskiej

Rada ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie zaprasza w dniu 20 listopada 2015 r. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w finale Wojewódzkiej Olimpiadzie Ekologiczno-Wędkarskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy Kazimierza Królewicza 4, – wydział NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA.

I etap organizują sami opiekunowie w grupach przeprowadzając własne konkursy aby wyłonić najlepszych zawodników z których stworzą drużynę 3 osobową. Przykładowe pytania testowe można pobrać na stronach https://old.pzwszczecin.com/
w zakładce strony „młodzież”.

II etap, opiekunowie zgłaszają drużynę 3 osobową (odpowiednio w poszczególnych kategoriach; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych) telefonicznie 663-875-368 lub e-mailem biuro@pzwszczecin.com
Maksymalnie opiekun może zgłosić dwie drużyny w danej kategorii. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Olimpiada polega na rozwiązywaniu testów pytań znajdujących się na stronach https://old.pzwszczecin.com/ w zakładce „młodzież”. Komisja ekspercka może dodatkowo zadawać własne pytania z dziedziny wędkarstwa i ekologii.

Organizatorzy zapewniają dla trzech najlepszych drużyn w poszczególnej kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych puchary oraz interesujące upominki dla wszystkich zawodników.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na olimpiadę.

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne pod nr tel.  663-875-368,

Adam Kalinowski
Przewodniczący Rady ds. Młodzieży


HARMONOGRAM Olimpiady Ekologiczno-Wędkarskiej

20.11.2015 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy ul. Kazimierza Królewicza 4,

 

9.30 -10.00 Rejestracja drużyn   – parter

10.00 – 10.15 Powitanie uczestników, przemówienia gości

10.15 -10.30 Przeprowadzenie testów w trzech grupach – I grupa

10.35 -10.50 Przeprowadzenie testów w trzech grupach- II grupa

10.55 -11.10 Przeprowadzenie testów w trzech grupach – III grupa

10.15-11.10 Wycieczka po uczelni – zwiedzanie

11.15-12.00 Prelekcje, wykłady pracownicy naukowi ZUT

12.00-12.15 Pokaz sprzętu wędkarskiego – przedstawiciele PZW

12.15-12.25 Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i upominków

12.25 Zakończenie