Mamy 65 lat!

I niech nikomu nawet nie wpadnie do głowy, że to już wiek emerytalny! Polski Związek Wędkarski wprawdzie ma już za sobą wieloletnią tradycję, ale trzyma się mocno i cały czas rozwija. W całej Polsce jest nas ponad 600 tysięcy członków. W naszym Okręgu około 15 tysięcy miłośników kija zrzeszonych jest w 67 kołach. Pewnie mało, kto wie, że historia wędkarstwa w Polsce ma zdecydowanie dłuższą historię. 13 lipca 1879 roku powołano w Krakowie Krajowe Towarzystwo Rybackie. Zorganizowane wędkarstwo ma, więc już bagatela 135 – letnią tradycję. Dziś PZW jest największym użytkownikiem wód śródlądowych w Polsce.

Gospodarujemy na niemal 220 tysiącach hektarów wód. No, ale dość liczb! Nasze okręgowe obchody jubileuszu odbyły się w Szczecinie w ostatni piątek. W Kantynie Portowej pojawili się nie tylko Prezesi Kół i nasi koledzy po kiju. Zaszczycili nas swoją obecnością dostojni goście z Marszałkiem Województwa Olgierdem Geblewiczem oraz Komendantem Wojewódzkim Policji nadinspektorem Jarosławem Sawickim na czele Byli też wieloletni przyjaciele związku, grono współpracujących z nami naukowców i przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół z pobliskich Niemiec. Nie sposób wymienić wszystkich. Wysłuchaliśmy też interesujących wykładów poświęconych gospodarowaniu nie tylko na wodach okręgu szczecińskiego. Profesor Ryszard Bartel opowiedział nam na przykład o rybach łososiowatych w pomorskich rzekach. Profesor Krzysztof Formicki mówił o współfinansowanym przez Unię Europejską programie budowy sztucznych tarlisk dla łososi, a profesor Tomasz Hesse o metodach monitoringu ichtiofauny naszych jezior. Był też czas na życzenia, medale i dyplomy. Otrzymali je z rąk przedstawiciela Zarządu Głównego PZW Mariana Ludwikowskiego przyjaciele naszego Związku, zaangażowani społecznicy, seniorzy wędkarscy i trzech byłych już prezesów Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie. Życzenia stu lat to chyba zbyt mało!