Grzegorz Rogalewicz nowym Prezesem Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie

9 sierpnia 2015 r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Okręgu PZW w Szczecinie.
Dotychczasowy Prezes Emilian Pilch złożył rezygnację ze względu na stan zdrowia.

Delegaci wybrali na Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie GRZEGORZA ROGALEWICZA dotychczasowego Członka Zarządu Okręgu, Prezesa Koła „Wędkarz” w Pyrzycach.

Biuro Okręgu